Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Justyna

w KRS

Justyna Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Justyna
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Biała (Mazowieckie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Jan, Aftańska Żaneta, Bartnik Renata Barbara, Blicharska Siecińska Iwona, Brzozowska Anna, Czachorowska Elżbieta Anna, Dorobek Jarosław, Drohomirecki Lech, Duszyńska Iwona, Dziarkowski Jacek, Dziarkowski Krzysztof, Dzięgielewska Janina Monika, Dzikowska Danuta, Filant Marlena, Goc Jerzy, Górska Marlena, Gorzelewska Agnieszka, Grabska Joanna, Nowak Edyta, Jemioła Paweł Piotr, Kacperska Ewa Krystyna, Kacprowicz Jacek, Kajkowski Włodzimierz, Korzeniewska Arleta, Kowalewski Mieczysław Jacek, Koziorowski Mieczysław, Kołodziejski Jan Wojciech, Krajenta Marek, Kruk Agnieszka, Krzywkowska Dorota, Kurpiasiak Grzegorz, Lewandowska Irena, Lisiecka Krystyna, Lubomska Anna, Mikołajczyk Teresa Henryka, Ogińska Beata, Owczarek Aleksandra, Pawłowska Danuta, Piotrowska Iwona, Plichta Danuta, Poręba Anna, Pytelewski Robert, Raczyński Krzysztof, Ratajczyk Zdzisław, Rojewska Lidia Iwona, Różański Robert, Różycka Zofia, Rugieł Urszula, Sierocki Adam, Solka Zdzisław, Szatkowski Tomasz, Sztupecka Justyna, Tyrajska Agnieszka, Wawrzyński Piotr, Wilkowska Joanna, Wituska Ilona, Wons Krystyna Jadwiga, Wrońska Bożena, Wrońska Maria, Wycka Wiesława, Żakowski Marek Paweł, Zawadzka Katarzyna Maria, Łukasik Marcin, Łukomski Krzysztof, Łyzińska Magdalena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żeberkiewicz Włodzimierz Aleksander

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Gąbinie, Gąbin − KRS 0000049333
 2. Bank Spółdzielczy W Starej Białej, Biała − KRS 0000082405
 3. Biuro Projektów Vadiram Sp. Z O.O., Łąck − KRS 0000483570
 4. Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących, Warszawa − KRS 0000319773
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Łącku, Łąck − KRS 0000216232
 6. Gospodarka Komunalna Stara Biała Sp. Z O.O., Biała − KRS 0000431292
 7. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionych i Ich Rodzinom Filadelfia, Drobin − KRS 0000412844
 8. Klub Jeździecki Łąck Przy Stadzie Ogierów W Łącku, Łąck − KRS 0000207186
 9. Łowiec Polski Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000180476
 10. Mazowieckie Stowarzyszenie Ekologiczne, Płock − KRS 0000169930
 11. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000117624
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Bendorzynie, Bendoczyn − KRS 0000174518
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Łącku, Łąck − KRS 0000107207
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Starej Białej, Stara Biała − KRS 0000170692
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Tłubicach, Tłubice − KRS 0000284867
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Wyszynie, Wyszyna − KRS 0000186466
 17. Ochotnicza Straż Pożarna W Żochowie, Żochowo − KRS 0000366116
 18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Anna Adam Sierocki, Anna Sierocka Sp. J., Łąck − KRS 0000028535
 19. Spółdzielnia Usługowo-handlowa W Starych Proboszczewicach, Stare Proboszczewice − KRS 0000171512
 20. Stowarzyszenie Klub Olimpijczyka W Płocku, Płock − KRS 0000122445
 21. Stowarzyszenie Przyjaciół Stada Ogierów i Zespołu Pałacowo Parkowego W Łącku, Łąck − KRS 0000256288
 22. Stowarzyszenie Rozwoju Śmiłowa i Okolic, Śmiłowo − KRS 0000425091
 23. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej, Bielsk − KRS 0000256857
 24. Stowarzyszenie Współpracy Mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin Z Mieszkańcami Francuskiej Gminy Saint Barthelemy D Anjou, Gąbin − KRS 0000052193

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agro-pec Sp. Z O.O., Umienino-łubki − KRS 0000414242
 2. Bank Spółdzielczy W Skierniewicach, Skierniewice − KRS 0000105572
 3. Bank Spółdzielczy W Strzelcach, Strzelce − KRS 0000114790
 4. Bank Spółdzielczy W Żychlinie, Żychlin − KRS 0000089617
 5. Bankowa Spółka Ciechanów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000487151
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sierpcu, Sierpc − KRS 0000197219
 7. Lumen De Corde Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000659479
 8. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa W Łącku, Łąck − KRS 0000269938
 9. Płocka Giełda Towarowa Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000176233
 10. Polski Bank Spółdzielczy W Ciechanowie, Ciechanów − KRS 0000027891
 11. Rolniczo-handlowa Spółdzielnia W Białej, Biała − KRS 0000126562
 12. Spółdzielnia Pomocy W Budowie Pawilonów Handlowo-usługowych Podolszyce W Płocku, Płock − KRS 0000103988
 13. Spółdzielnia Usługowo-mechanizacyjna W Starej Białej, Biała − KRS 0000186119
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi Razem Lepiej, Nowe Miszewo − KRS 0000138075
 15. Vistula Bank Spółdzielczy, Wyszogród − KRS 0000100567
 16. Zakłady Mięsne Płock S.A. Likwidacyjnej, Płock − KRS 0000128456

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Mochowo wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Mochowo, Mochowo
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Mochowo.
  Jednostki objęte obsługą bankową to: Urząd Gminy Mochowo, Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
  Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (głównych i pomocniczych dla każdej jednostki) – ustala się oprocentowanie środków na rachunkach, liczone według zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik Banku określony w ofercie. Oprocentowanie będzie wyrażone jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. 2. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych. 3. Dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych. 4. Wydawanie blankietów czekowych. 5. Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym na rachunki w banku obsługującym, i rachunki w innych bankach. 6. Potwierdzenie stanu sald rachunków na każdy dzień roboczy. 7. Kredyt uruchamiany do wysokości określonej w uchwale budżetowej na pokrycie niedoborów środków w trakcie roku budżetowego. 8. Przyjmowanie lokat terminowych (długo - i krótkoterminowych). Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.). 9. Udzielanie informacji telefonicznej o stanie sald rachunków osobom upoważnionym. 10. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej wraz ze sprzętem, oprogramowaniem, instalacją, serwisem i przeszkoleniem pracowników (usługa typu Home banking) – stanowiska mają funkcjonować z dniem obowiązywania umowy. 11. Zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej budżetu gminy. 12. Dołączanie do wyciągów bankowych dowodów w nich zawartych (każdy wyciąg kompletny ze wszystkimi załącznikami). 13. Prowadzenie doradztwa finansowego i wydawania opinii z zakresu: pozyskiwania środków bezzwrotnych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, pozyskiwania kredytów preferencyjnych, lokowania wolnych środków. Ponadto Bank zobowiązany będzie do: posiadania oddziału, filii, punktu w miejscowości Mochowo zapewniającego obsługę gotówkową od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30. W przypadku gdy Bank nie posiada punktu na terenie miejscowości Mochowo – zobowiązuje się do otwarcia oddziału, filii, punktu bankowego w w/w miejscowości w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy. Do momentu otwarcia placówki Bank zapewni codzienną obsługę budżetu oraz możliwość przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy, zapewnienia bezpiecznego konwoju gotówki z/do punktu kasowego Zamawiającego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego do/z Banku, nie pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych, a także od wpłat własnych Gminy Mochowo i jednostek podległych, nie pobierania opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunków bankowych Gminy Mochowo i jednostek podległych. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Gminy Mochowo lub podległych jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Mochowo, Mochowo
  Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.870.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy 00/100) w tym: 800.000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 2.070.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mochowo. Okres kredytowania do 31.12.2024 r. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Wypłata kredytu nastąpi w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem kredytu do dnia 31.12.2014 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, złożonych na co najmniej 2 dni przed terminem wypłaty transzy. Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych na ostatni dzień w danym kwartale (cztery razy w roku) w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu przy czym bank zobowiązany jest do informacji na temat wysokości odsetek na co najmniej 3 dni robocze przed terminem spłaty. Odsetki naliczane będą od niespłaconego kapitału. W przypadku gdy ostatni dzień kwartału będzie dniem wolnym od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. Jako termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Szczegółowy plan spłat odsetek określony zostanie w harmonogramie spłat, który będzie stanowił załącznik do umowy. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. Zamawiający przewiduje okres karencji w spłacie kapitału. Spłaty rat kapitałowych będą następowały miesięcznie przez okres 10 lat płatnych na koniec każdego miesiąca począwszy od stycznia 2015 r., wg ustalonego schematu. W przypadku gdy dzień spłaty raty kapitałowej będzie dniem wolnym od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. Jako termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości zadłużenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Kredytodawców danych i informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnych zabezpieczeń. Koszt kredytu stanowić będzie oprocentowanie kredytu zmienne według stawki WIBOR 3M powiększone o stałą marżę zaproponowaną przez bank. Marża, jako składnik odsetek naliczonych od wypłaconej części kredytu jest stała na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie, Marża określona w % jest stała w okresie trwania umowy. Powyższe stanowi jedyne wynagrodzenie Wykonawcy należne mu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia. Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych prowizji i opłat dodatkowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów prowizji i odsetek od niewykorzystanej części kredytu. Dla porównania ofert oprocentowanie należy policzyć według stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 01.09.2014 roku, a jako termin uruchomienia kredytu - 20.09.2014 r
 3. Usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 2 570 367,00 zł
  Zamawiający: Gmina Łąck, Łąck
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 2.570.367,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Rodzaj waluty: PLN Kwota kredytu: 2.570.367,00 zł. Okres kredytowania: do 30 listopada 2026 r. Przeznaczenie kredytu: na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Postawienie kredytu do dyspozycji: Kredyt przekazywany będzie na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy Zamawiającego jednorazowo lub w transzach. Termin przekazania kredytu lub poszczególnych transz zostanie zgłoszony przez Zamawiającego na 2 dni robocze przed ich pobraniem przez Zamawiającego (chyba, że kredytodawca będzie miał możliwość skrócenia terminu). Ostateczny termin pobrania kredytu przez Zamawiającego upływa w dniu 31 grudnia 2014 r. Dopuszcza się możliwość pobrania kredytu w niepełnej wysokości. Zabezpieczenie kredytu: Jedyną dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu, akceptowaną przez Zamawiającego jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy Prawo Bankowe. Terminy spłaty kredytu: Kredyt będzie spłacany w następujących ratach: 2015 r. - do 30.06.2015 r. - 410 367 zł., do 31.10.2015 r. - 30.000 zł. 2016 r. - do 31.08.2016 r. - 20 000 zł., 2017 r. - do 30.04.2017 r. - 40.000 zł., do 31.08.2017 r. - 40.000 zł. 2018 r. - do 31.08.2018 r. - 20.000 zł., 2019 r. - do 31.08.2019 r. - 20.000 zł., 2020 r. - do 31.08.2020 r. - 20.000 zł., 2021 r. - do 30.04.2021 r. - 50.000 zł., do 30.11.2021 r. - 200.000 zł., 2022 r. - do 30.11.2022 r. - 150.000 zł. 2023 r. - do 30.06.2023 r. - 160.000 zł., do 30.11.2023 r. - 200.000 zł., 2024 r. - do 30.06.2024 r. - 160.000 zł., do 30.11.2024 r. - 200.000 zł., 2025 r. - do 30.06.2025 r. - 125.000 zł., do 30.11.2025 r. - 300.000 zł., 2026 r. - do 30.06.2026 r. - 125.000 zł., do 30.11.2026 r. - 300.000 zł., Oprocentowanie kredytu: Ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku w stosunku rocznym na bazie rzeczywistej liczby dni w roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresach miesięcznych i jest ustalane z góry odrębnie dla każdego kolejnego okresu odsetkowego według notowania stawki WIBOR 3M na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego, lecz nie pobranego przez Zamawiającego. Spłata odsetek będzie następowała w okresie kredytowania w okresach miesięcznych (tj. do ostatniego dnia danego miesiąca). Pierwsza płatność odsetek nastąpi do dnia 31.12.2014 roku. Kwota odsetek za pierwszy okres odsetkowy zostanie wyliczona wg notowania stawki WIBOR 3M na dwa dni robocze przed pobraniem kredytu przez Zamawiającego (w przypadku pobierania kredytu w transzach przed pobraniem pierwszej transzy kredytu). Ostatnia płatność odsetek nastąpi do 30 listopada 2026 r. Odsetki naliczane są od wysokości niespłaconego kapitału. Ewentualna prowizja (brutto) będzie potrącana od wartości pobranego kredytu (w przypadku pobierania kredytu w transzach od każdej pobranej przez Zamawiającego transzy kredytu). Zamawiający nie ponosi kosztów prowizji od kredytu przyznanego lecz nie pobranego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Bank gwarantuje przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości zadłużenia z tytułu kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze dokonania takiej spłaty. Z tytułu zawarcia umowy kredytu, jej realizacji i ewentualnych zmian wprowadzonych do umowy na wniosek Stron, Bank nie pobiera innych opłat. Uwagi: 1.Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu. 2.Budżet Gminy Łąck na 2014 roku wraz ze zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łąck ze zmianami, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacje z wykonania budżetu oraz sprawozdania budżetowe i Uchwała Rady Gminy Łąck nr XXIII/229/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego dostępne są w BIP UG Łąck www.lack.bipgminy.pl. 3.Zamawiający udostępni inne informacje dotyczące Gminy Łąck na pisemny wniosek

Inne osoby dla Ziółkowska (373 osoby):