Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Katarzyna Ewa

w KRS

Katarzyna Ewa Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Ewa
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1985 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Kwidzyn (Pomorskie)
Przetargi:18 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ulita Adam Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziółkowski Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Instal-elektro Sp. Z O.O., Kwidzyn − KRS 0000501067

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eko-energia Sp. Z O.O., Korzeniewo − KRS 0000141584
 2. Vektor99 Sp. Z O.O., Michale − KRS 0000512330

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Wymiana instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Siemirowice Osiedle na Skarpie nr ,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20-zad GDV 16
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Siemirowice Osiedle na Skarpie w nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 .
  W ramach przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektami budowlano-wykonawczymi nw. roboty:
  a) zdemontowanie istniejącej instalacji odgromowej na budynkach,
  b) wykonanie nowych zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej,
  c) wykonanie nowych uziomów instalacji odgromowej i połączenie szyn wyrównawczych PEN zlokalizowanych w rozdzielniach głównych budynków z nowo wykonanym uziemieniem,
  d) odtworzenie usuniętych i uszkodzonych w trakcie realizacji robót części istniejącego docieplenia budynków wraz z wyprawami malarskimi,
  e) wykonanie badań, pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej
  f) wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania.
 2. Naprawa pokrycia dachowego budynku nr 130 i 44 w Jednostce Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim - budynki administrowane przez 22 BLT w Malborku
  Zamawiający: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, Malbork
  Naprawa pokrycia dachowego budynku nr 130 i 44 w Jednostce Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim - budynki administrowane przez 22 BLT w Malborku
 3. Wykonanie robót budowlanych w budynkach i obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Pucku oraz Gdańsku
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, Gdańsk
  Część 1 - Remont dachu oraz przewodów kominowo-wentylacyjnych na budynku administracyjnym w Słupsku
  Część 2 - Remont dachu i remont instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o. w budynku mieszkalnym niskim w Słupsku
  Część 3 - Wymiana ogrodzenia w Starogardzie Gdańskim
  Część 4 - Remont instalacji elektrycznej w całym budynku ZHW w Gdańsku
  Część 5 - Modernizacja sieci c.o. z węglowej na gazową w Pucku
 4. Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie
  Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Tczew
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie. Modernizacja/remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie dotyczy wymiany całości instalacji zasilającej na wszystkich kondygnacjach budynku szkoły wraz z doborem oświetlenia, rozdzielni, zabezpieczeń i detali wyposażenia stanowiących składowe nowej instalacji zasilania. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: 1) ZASILANIE: a) wymiana rozdzielni głównej i głównego włącznika zasilania GWZ; b) wymiana rozdzielni pośrednich RP – piętra I + II; c) wymiana przewodów i gniazd zasilania – parter; d) wymiana przewodów i gniazd zasilania – I piętro; e) wymiana przewodów i gniazd zasilania – II piętro; f) wymiana elektrozaczepu pokoju nauczycielskiego; g) pomiary i badania instalacji zasilającej piętra 0 – II; h) prace porządkowe i pomocnicze; 2) OŚWIETLENIE: a) wymiana opraw oświetleniowych – parter; b) wymiana przewodów instalacji oświetlenia – parter; c) wymiana opraw oświetleniowych – I piętro; d) wymiana przewodów instalacji oświetlenia – I piętro; e) wymiana opraw oświetleniowych – II piętro; f) wymiana przewodów instalacji oświetlenia – II piętro; g) wykonanie oświetlenia awaryjnego – wszystkie piętra; 3) INSTALACJA STRUKTURALNA: a) szafa typu RACK z wyposażeniem, konfiguracją i pomiarami; b) okablowanie strukturalne.
 5. Wymiana instalacji technicznych oraz remont pomieszczeń w internacie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej mieszczącego się przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie.
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących Nr 8, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana instalacji technicznych oraz remont pomieszczeń w internacie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej mieszczącego się przy ul. Koźmińskiej 7 w Warszawie. Część I: Wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej i położenie nowej instalacji ppoż. w budynku internatu zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 11a do SIWZ), projektem wykonawczym (załącznik nr 12 do SIWZ) w zakresie wskazanym w przedmiarze robót (załącznik nr 10a do SIWZ). Część II: Wymiana instalacji elektrycznych w budynku internatu zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 11b do SIWZ), projektem budowlano - wykonawczym (załącznik nr 12a do SIWZ) w zakresie wskazanym w przedmiarze robót (załącznik nr 10b do SIWZ). Część III: Remont ścian i sufitów, położenie glazury, wymiana okładziny podłóg i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mieszkania w budynku internatu zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 11c do SIWZ), w zakresie wskazanym w przedmiarze robót (załącznik nr 10c do SIWZ). 2. Zamawiający dopuszcza stosowanie i używanie przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia materiałów równoważnych; przez materiały równoważne rozumie się materiały inne niż wyszczególnione w dokumentacji projektowej, które jednak nie prowadzą do zmiany technologii. Zastosowane materiały i urządzenia techniczne zamienne powinny charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż dobrane parametry techniczne w projekcie, muszą spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej oraz muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 3. Każda z wykonywanych robót remontowo-budowlanych musi odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w załączniku nr 10a, 10b, 10c,11a, 11b, 11c, 12 i 12a do SIWZ. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane minimum 36 miesięcy gwarancji..
 6. Prace konserwacyjne w budynkach nr 1 i 2 w kompleksie wojskowym m. Głobino - naprawa rozdzielnic głównych, naprawa rozdzielnic wewnętrznych
  Zamawiający: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Ustka
  Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne w budynkach nr 1 i 2 w kompleksie wojskowym m. Głobino - naprawa rozdzielnic głównych, naprawa rozdzielnic wewnętrznych. Szczegółowy zakres prac do wykonania określają przedmiary robót, który wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją techniczną branży elektrycznej zamieszczone są w osobnym pliku, które stanowią załącznik do SIWZ: - załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, - załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją techniczną branży elektrycznej
 7. Opracowanie dokumentacji projektowej i wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych Osiedle na Skarpie w miejscowości Siemirowice.
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji wykonawczej projektowej i wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 Osiedle na Skarpie w miejscowości Siemirowice gmina Cewice pow. Lębork..
 8. Przebudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa Kaliska, roboty instalacyjne, elektryczne i teletechniczne
  Zamawiający: Nadleśnictwo Kaliska, Kaliska
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych, teletechnicznych na poziomie piwnicy w budynku
  administracyjnym Nadleśnictwa Kaliska położonego na działce nr 387/12 obręb ewidencyjny Kaliska, gmina Kaliska. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie instalacji wewnętrznych na poziomie piwnicy: elektrycznych wraz z rozdzielnicami, oświetleniowych (awaryjne i ewakuacyjne), siłowych, sterowniczych, teletechnicznych, oraz montaż centrali alarmowej na poziomie piętra. Prace będą wykonywane w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Kaliska położonego na działce nr 387/12 obręb ewidencyjny Kaliska, gmina Kaliska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.
 9. Wymiana instalacji odgromowej i montaż głównych szyn uziemiających w budynku mieszkalnym przy ul. Ciasnej 21
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Kalisz
  Przedmiotem zamówienia jest Wymiana instalacji odgromowej i montaż głównych szyn uziemiających w budynku mieszkalnym przy ul. Ciasnej 21.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ :
  a) projekt techniczny- zał. nr 5
  b) przedmiar robót - zał. nr 6,
  c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 7.
  Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu prac, wykonania pomiarów instalacji odgromowej zakończonych protokołem oraz innych czynności wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.
  Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót,
  2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia
  na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000,00 PLN. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni, uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 10. Przeniesienie rozdzielnic w budynku Teatru Wybrzeże w Gdańsku
  Zamawiający: Państwowy Teatr "Wybrzeże", Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych obejmujących przeniesienie rozdzielnic opisanych w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przedmiarem robót. 2.Roboty będą wykonywane w warunkach utrudnionych. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie i z tego względu nie mogą mieć żadnego negatywnego wpływu na pracę Teatru. Wszystkie roboty będą prowadzone wyłącznie w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym w tym w dni wolne od pracy Teatru. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przestrzegania ciszy w trakcie prób, spektakli lub innych imprez organizowanych w Teatrze Wybrzeże. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie placu budowy (miejsca gdzie będą wykonywane roboty) w taki sposób, aby ograniczyć do minimum przedostawanie się kurzu i pyłu do sąsiadujących pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac polegających na przepięciu wszystkich instalacji elektrycznych w dniach 24 i 25 listopada 2014 r. Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego sprzątania placu budowy. Do składowania materiałów oraz wykonywania niezbędnych prac przygotowawczych Zamawiający wskaże i udostępni. 3.Wykonawca zobowiązany będzie przy kalkulacji ceny doliczyć nie ujęte w przedmiarze robót wykonanie 26 m kw. wykładziny dielektrycznej - ryflowanej
 11. Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Słupsk
  .Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych w zakresie remontów instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w następującym zakresie: 1)Wymiana instalacji elektrycznych; 2)Montaż osprzętu elektrycznego. 3)Montaż ogrzewania elektrycznego. 2.Opis przedmiotu zamówienia określa: 1)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2)przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9.1. 9.2. do SIWZ. 3)wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3.Zakres rzeczowy robót oraz termin ich wykonania określać będzie każdorazowo zlecenie zamawiającego. 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Niniejsze postępowanie składa się z 2 części, o tożsamym zakresie i wielkości. Zamawiający zastrzega, iż jeden wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.
 12. Roboty elektryczne, remonty instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych w zakresie remontów instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w następującym zakresie: 1) Wymiana instalacji elektrycznych; 2) Montaż osprzętu elektrycznego. 3) Montaż ogrzewania elektrycznego. 2. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. do SIWZ. 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zakres rzeczowy robót oraz termin ich wykonania określać będzie każdorazowo zlecenie zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Niniejsze postępowanie składa się z 4 części, o tożsamym zakresie i wielkości. Zamawiający zastrzega, iż jeden wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. 5. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego..
 13. wykonanie remontu instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych w mieszkaniach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie z wyłączeniem lokali nr 1,5, 13,23,24,34,38,39,44,48,53 i 78 administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Warszawa
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych w mieszkaniach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie z wyłączeniem lokali nr 1,5, 13,23,24,34,38,39,44,48,53 i 78 na podstawie projektu budowlanego pod nazwą: Projekt budowlano - wykonawczy remontu instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych w mieszkaniach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie- autorstwa mgr inż. Jerzego Frączaka z listopada 2014r.
  W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót na podstawie projektu budowlanego pod nazwą: : Projekt budowlano - wykonawczy remontu instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych w mieszkaniach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie autorstwa mgr inż. Jerzego Frączaka z listopada 2014r. , który stanowi Rozdział VI SIWZ, wyszczególnionych w 3-ch przedmiarach, które stanowią Rozdział V SIWZ, które należy wykonać wg wymogów przedstawionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do projektu do Projektu budowlano - wykonawczego remontu instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych w mieszkaniach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie- autorstwa mgr inż. Jerzego Frączaka stanowiącej Rozdział IV SIWZ.
  2. Do wykonania przewidziane są n/w roboty:
  2.1. Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce poliwinylowej pod zaciski
  2 2. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie z wykonaniem śle pych otworów w cegle
  2.3. Montaż na gotowym podłożu puszek PCV
  2.4. Montaż na gotowym podłożu łączników jednobiegunowych, schodowych, przycisków p.t. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na kołkach kotwiących
  2.5. Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych żarowych
  2.6. Montaż rozdzielnic z TM i TL przez przykręcanie do gotowego podłoża
  2.7. Układanie przewodów pod tynkiem
  2.8. Roboty demontażowe
  2.9.Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej
 14. 75/P/2015
  Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., Bydgoszcz
  Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach w obrębie działania ROM- 2 i ROM- 3 zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
 15. 68/P/2015
  Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., Bydgoszcz
  Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach w obrębie działania ROM-2, ROM-3 zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 16. Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
  Roboty elektryczne i teletechniczne na Oddziale Chirurgii
  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19
 17. Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie na jej podstawie instalacji odgromowej na budynku warsztatowym nr 67 w Bydgoszczy
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
  Element I - opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem instalacji piorunochronnej zapewniającej I poziom ochrony dla budynku warsztatowego nr 67 w kompleksie wojskowym Bydgoszcz, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, harmonogramu robót i finansowania, zestawienia kosztów zadania oraz uzyskanie w imieniu inwestora wszystkich decyzji, opinii i uzgodnień umożliwiających realizację robót budowlano - montażowych,

  Element II - prace związane z wykonaniem instalacji piorunochronnej zapewniającej I poziom ochrony dla budynku warsztatowego nr 67 obejmujące m.in.:
  - montaż instalacji odgromowej na dachu i elewacjach,
  - wykonanie zabezpieczenia przepięciowego,
  - instalacja systemu połączeń wyrównawczych,
  - wykonanie uziomu otokowego wokół budynku,
  - zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni,
  - naprawa nawierzchni utwardzonych wokół budynku po wykonaniu uziomu otokowego.
 18. Remont instalacji elektrycznej rozdzielczej w budynku nr 52/I/2 na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno
  Remont instalacji elektrycznej rozdzielczej w budynku nr 52/I/2 na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Inne osoby dla Ziółkowska Katarzyna Ewa (43 osoby):