Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Małgorzata Katarzyna

w KRS

Małgorzata Katarzyna Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1970 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Pabianice (Łódzkie)
Przetargi:22 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Albert Agnieszka Magdalena, Antczak Ewa, Bartosik Małgorzata, Bereś Katarzyna, Binkowska Magdalena, Błochowiak Anita Maria, Błochowiak Jerzy Stanisław, Chmiela Krzysztof, Fidyk Beata, Fiks Elżbieta, Furmański Marcin, Gajda Bożena, Gierczak Ewa Monika, Jagiełło Anna, Januszkiewicz Radosław, Jędrzejczyk Grażyna, Jóżwik Joanna Maria, Kalinowska Jolanta Maria, Kępa Małgorzata, Klimczak Janina, Kononowicz Jolanta, Kosmalski Witold, Kostyra Ewa, Kozłewska Anna Regina, Krawczyk Janusz, Lewandowska Anna Barbara, Mackiewicz Agnieszka Katarzyna, Majek Krzysztof, Markowicz Agnieszka Katarzyna, Mazurek Aneta Sylwia, Mikołajczyk Teresa, Nowak Katarzyna Monika, Olczyk Marzena Iwona, Orłowska Magdalena Barbara, Pawlak Agnieszka, Pałuszyńska Renata, Piechota Urszula, Pietrykowski Czesław, Pik Emilia, Pruszkowska Kamila, Przybylski Wacław, Przyłuska Anna, Radosiewicz Aneta, Rum Jarosław Zygmunt, Rutowicz Agnieszka Elżbieta, Śliz Władysław, Smyczek Grażyna Elżbieta, Stępień Dagmara, Stępniewski Jacek, Stolarek Mariola, Sukiennik Halina, Szac Katarzyna, Szrajer Ewa Maria, Szymański Zbigniew, Wachoń Agnieszka, Zabłocka Monika

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zwierzyńska Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Axyn Lex Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000380379
 2. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe Pa-co-bank W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000034927
 3. Bank Spółdzielczy W Andrespolu, Andrespol − KRS 0000128877
 4. Bp Real Nieruchomości S.A., Łódź − KRS 0000023971
 5. Cottimpex Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000508655
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000071044
 7. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Dobroniu, Dobroń − KRS 0000154933
 8. Mcz Trade Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000495129
 9. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000239613
 10. Miejskie Towarzystwo Koszykówki W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000140209
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Mogilnie Małym, Mogilno Małe − KRS 0000044168
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Morgach, Morgi − KRS 0000019543
 13. Ośrodek Zdrowia W Strykowie - Klincewicz - Cichosz Sp. J., Stryków − KRS 0000452819
 14. Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Pabianice − KRS 0000053903
 15. Pabianickie Stowarzyszenie Artystyczne, Pabianice − KRS 0000344777
 16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Multimex Sp. Z O.O., Koluszki − KRS 0000173833
 17. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Szymańscy Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000492164
 18. Przymierze Społeczne Pabianic, Pabianice − KRS 0000338398
 19. Stowarzyszenie Folklor Ma Sens, Bychlew − KRS 0000663003
 20. Stowarzyszenie Porozumienie Społeczne Samorządność 2000, Koluszki − KRS 0000168487
 21. Stowarzyszenie Promujmy Koluszki, Koluszki − KRS 0000216034
 22. Stowarzyszenie Rozwoju Na Zielono, Pabianice − KRS 0000447653
 23. System-autocentrum Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000652842
 24. Villa Nova Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000370667
 25. Wakat Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000411173
 26. Wena Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000098420
 27. Zjednoczenie Pabianickie, Pabianice − KRS 0000251324

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Arst-bud Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000286638
 2. Axyn Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000302985
 3. Bp Telervis S.A., Łódź − KRS 0000018750
 4. Budrex Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000201910
 5. Carbud Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000168578
 6. Denega Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000274135
 7. Ekolbud Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000026722
 8. Ekologiczne Towarzystwo Leasingowe Ekopomoc S.A., Łódź − KRS 0000014079
 9. Fastpol Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000037073
 10. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Dobroń, Dobroń − KRS 0000148989
 11. Hill Development Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000375654
 12. Ld Łódź Sp. Z O.O., Koluszki − KRS 0000048137
 13. Łódzki Bank Spółdzielczy, Łódź − KRS 0000123953
 14. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. Z O.O.., Łódź − KRS 0000024375
 15. P F Pietrykowski i Wspólnik Sp. J., Łódź − KRS 0000222749
 16. Pabianickie Towarzystwo Koszykówki W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000288053
 17. Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000436213
 18. Polska Sieć Handlowa Livio S.A., Jastrzębie-zdrój − KRS 0000198862
 19. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Warszawa − KRS 0000154618
 20. Raiffeisen Bank Polska S.A., Warszawa − KRS 0000014540
 21. Rolnicza Spółdzielnia Handlowo-usługowa, Pabianice − KRS 0000037137
 22. Solarizer Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią, Łódź − KRS 0000289050
 23. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie, Łódź − KRS 0000182745
 24. Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolnych Agritech, Ksawerów − KRS 0000087840
 25. Targowiska Miejskie Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000222645
 26. Tytan Development Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000087718
 27. Tytan Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000142243
 28. Unibud i Partnerzy Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000280141
 29. Związek Banków Polskich, Warszawa − KRS 0000104695

Powiązane przetargi (22 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych do łącznej kwoty 4.586.750,00zł
  Zamawiający: Gmina Gidle, Gidle
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych do łącznej kwoty 4.586.750,00zł. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
  Część nr: 1 Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości łącznej 4.386.750,00 złotych
  Przedmiot zamówienia w zakresie niniejszej części (zadania) nr 1 obejmuje obsługę kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości łącznej 4.386.750,00 złotych (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:
  - PKO Bank Polski S.A. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim w łącznej kwocie 948.000,00zł (dwie umowy kredytu: 175.000,00zł + 773.000,00zł);
  - PKO Bank Polski S.A. Oddział w Bełchatowie w kwocie 217.500,00zł;
  - Bank Ochrony Środowiska Oddział w Łodzi w kwocie 850.000,00zł;
  - Bank Spółdzielczy w Żytnie Oddział w Gidlach w łącznej kwocie 440.000,00zł (dwie umowy kredytu: 227.500,00zł + 212.500,00zł);
  - ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku w kwocie 162.500,00zł;
  - Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim w łącznej kwocie 1.768.750,00zł (dwie umowy kredytu: 606.250,00zł + 1.162.500,00zł).
  Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca dokona bezpośredniej spłaty wyżej wyszczególnionych zobowiązań na konta poszczególnych banków. Numery kont podane zostaną przez Zamawiającego przed zawarciem umowy kredytu konsolidacyjnego. Spłata zadłużenia w wyżej wymienionych bankach musi być dokonana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2016r. na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej w Banku.
  Spłata kredytu nastąpi w latach 2017-2026 z dochodów własnych. Szczegółowy harmonogram spłat kwartalnych rat kapitałowych zawiera załącznik nr 2a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Spłata pierwszej raty nastąpi 31.03.2017 r., a ostatniej: 31.12.2026r.
  Odsetki zamawiający będzie spłacał miesięcznie, w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od dnia uruchomienia kredytu. Bank powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mailową na co najmniej cztery dni przed dniem zapłaty odsetek miesięcznych o naliczonej wysokości tych odsetek. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia kredytowego.
  Dla obliczenia odsetek od kredytu rok kalendarzowy jest równy 365 dni.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „In. blanco”. Oprocentowanie kredytu przy założeniu kwartalnej spłaty kapitału i comiesięcznej spłaty odsetek, składające się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej plus stała marża banku w całym okresie kredytowania.
  Zamawiający może dokonać przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów niż wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dodatkowego zabezpieczenia kredytu w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 97 ustawy Prawo bankowe w maksymalnej wysokości 100% wartości zaangażowania kredytowego.
  Część nr: 2 Nazwa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2016r.
  Przedmiot zamówienia w zakresie niniejszej części (zadania) nr 2 obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2016r.
  Zaciągnięcie kredytu związane jest z uruchomieniem środków na sfinansowanie zadania pn. „Budowa drogi Górki – Zberezka”.
  Spłata kredytu nastąpi w latach 2017 – 2023 z dochodów własnych. Szczegółowy harmonogram spłat kwartalnych rat kapitałowych zawiera załącznik nr 2b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Spłata pierwszej raty nastąpi 31.03.2017 r., a ostatniej: 31.12.2023r.
  Uruchomienie kredytu nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy, na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej w Banku.
  Kredyt wykorzystany zostanie jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2016r., po złożeniu pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego.
  Odsetki zamawiający będzie spłacał miesięcznie, w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od dnia uruchomienia kredytu. Bank powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mailową na cztery dni przed dniem zapłaty odsetek miesięcznych o naliczonej wysokości tych odsetek.
  Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia kredytowego.
  Dla obliczenia odsetek od kredytu rok kalendarzowy jest równy 365 dni.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „In. blanco”. Oprocentowanie kredytu przy założeniu kwartalnej spłaty kapitału i comiesięcznej spłaty odsetek, składające się ze zmiennej stawki bazowej WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej plus stała marża banku w całym okresie kredytowania.
  Zamawiający może dokonać przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów niż wynikające ze złożonej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez konieczności poniesienia z tego tytułu dodatkowych opłat.
  Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dodatkowego zabezpieczenia kredytu w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 97 ustawy Prawo bankowe w maksymalnej wysokości 100% wartości zaangażowania kredytowego.
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Powiat Łowicki, Łowicz
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych do wysokości 1.360.327,82 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 82/100). 2.Zamawiający zobowiązuje się zaciągnąć kredyt do wysokości 1.360.327,82 zł jednak w kwocie nie niższej niż 1.000.000,00 zł. 3.Kredyt uruchamiany będzie w transzach. Zamawiający określa każdorazowo wysokość transzy kredytu i termin jej uruchomienia pierwsza transza w kwocie do 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do dnia 21.10.2016 r. Uruchomienie transzy kredytu nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji podpisanej przez dwóch członków Zarządu Powiatu Łowickiego, która będzie złożona nie później niż na 3 dni robocze przed terminem uruchomienia kredytu. Datą uruchomienia środków może być tylko dzień roboczy. Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa w dniu 31.12.2016 r. 4.Bank udziela karencji w spłacie kredytu do dnia 31.12.2018 r. Pierwsza rata płatna do 31.01.2019 r. zgodnie z harmonogramem. 5.Koszt kredytu może składać się wyłącznie z odsetek od uruchomionej kwoty kredytu. Na w/w odsetki składać się będzie stopa procentowa WIBOR 1M notowana na ostatni dzień każdego miesiąca oraz stała comiesięczna marża Wykonawcy. 6.Kredyt spłacany będzie w latach 2019 2025 w 84 miesięcznych ratach, płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca z zachowaniem karencji w spłacie kapitału do dnia 31.12.2018 r
 3. Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie w 2016 roku 48 nowych miejsc opieki w Wieruszowie
  Zamawiający: Burmistrz Wieruszowa, Wieruszów
  1.Kwota kredytu: do 1 838 000 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych).
  2.Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.
  3.Karencja w spłacie kredytu do dnia 30.03.2019 r.
  4.Spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 31.03.2019r.
  5.Środki z udzielonego kredytu zostaną pozostawione do dyspozycji (przelane na wskazane konto) w transzach na żądanie lub jednorazowo.
  6.Kwota kredytu 1838000 zł jest kwotą maksymalną. Zamawiający może zrezygnować z części kredytu, jednak nie więcej niż z 50% wartości wskazanej w ust. 1.
  7.Prowizja za udzielenie kredytu – obliczona jako % od kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu poszczególnych transz.
  8.Udzielający kredytu jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób:
  8.1) Oprocentowanie kredytu zmienne, płatne na koniec każdego kwartału, naliczane od dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytu. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od faktycznego zadłużenia według stawki WIBOR(1M). Do sporządzenia oferty oferent zobowiązany jest uwzględnić stawkę WIBOR (1M) obowiązującą w dniu ogłoszenia zamówienia, tj. daty ogłoszenia.
  8.2) Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu.
  8.3) Prowizja za uruchomienie kredytu - udzielający kredytu zobowiązany jest skalkulować tak, aby obejmowała ona wszystkie prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu (należy przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową).
  9.Przy wcześniejszej spłacie kredytu odsetki zostaną naliczone tylko do dnia faktycznej spłaty kapitału.
  10.Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub odsetek.
  11.Udzielający kredyt nie będzie pobierał opłat i prowizji za niewykorzystaną część kredytu.
  12.Do obliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywista ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach.
  13.Prawna forma zabezpieczenia kredytu – weksel własny in blanco. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie udzielającego kredyt informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego.
  14.Zamawiający wymaga, by środki udzielonego kredytu zostały postawione do jego dyspozycji (przelane na wskazane przez niego konto) w transzach lub jednorazowo na żądanie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. Wniosek zamawiającego o transzy kredytu będzie realizowany w ciągu 3 dni.
  12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  15.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  16.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 4. dzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 700000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Czerniewice, Czerniewice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 700.000 PLN.Kredyt przeznaczony zostanie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czerniewice w 2016r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty wysokości udzielonego kredytu.Kredyt będzie pobierany transzami. Planowany termin uruchomienia kredytu to:
  I transza do dnia 10 listopada 2016 roku w kwocie – 1 000 000,00 PLN,
  II transza do dnia 29 grudnia 2016 roku w kwocie 700 000,00 PLN.
  Karencja w spłacie rat kapitału do 31.01.2020 roku.
 5. Wybór banku do zaciągnięcia kredytu
  Zamawiający: Gmina Konopnica, Konopnica
  Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt w wysokości 1.200.000,- złotych udzielony na następujących warunkach :
  1) W ramach przedmiotu zamówienia finansowane będzie : spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowany deficyt budżetu.
  2) Uruchomienie kredytu następować będzie w kwotach i transzach zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem ,w celu pokrycia zobowiązań. Dla sporządzenia oferty należy przyjąć wypłatę kredytu w trzech transzach :
  w dniu 31.08.2016 r. w kwocie 200 000,00 zł
  w dniu 30.09.2016 r. w kwocie 500.000,00 zł
  w dniu 30.11.2016 r. w kwocie 500 000,00 zł
  3) Spłata kredytu :

  2017 r. - 0
  2018 r. - 0
  2019 r. - 0

  2020 r. - 100.000,00 zł ( 4 raty po 25 000,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień, listopad ).
  2021 r. - 100.000,00 zł ( 4 raty po 25.000,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień, listopad ).
  2022 r. - 100.000,00 zł ( 4 raty po 25.000,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień, listopad ).
  2023 r. - 200.000,00 zł ( 4 raty po 50.000,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień, listopad).2024 r. - 200.000,00 zł ( 4 raty po 50. 000,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień ,listopad).
  2025 r. - 200.000,00 zł ( 4 raty po 50.000,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień listopad ).
  2026 r. - 200.000,00 zł ( 4 raty po 50.000,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień listopad ).
  2027 r. - 100.000,00 zł ( 4 raty po 25.000,00 zł płatne
  w miesiącach : marzec, czerwiec, wrzesień, listopad ).

  Raty kredytu płatne w ostatnim dniu w/w miesiącach.

  Dopuszcza się wcześniejszą spłatę kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

  Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez
  dodatkowych opłat.

  4) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych naliczonych od kapitału niezapłaconego, płatnych w ostatnim dniu miesiąca.( bez okresu karencji ).

  5) Oprocentowanie kredytu ( zmienne , obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego , w oparciu o miesięczny wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych - WIBOR 1M - wyliczony za miesiąc poprzedzający). Dla sporządzenia oferty należy przyjąć średni WIBOR 1M - za miesiąc czerwiec - wynoszący 1,63 %.
  Do obliczenia odsetek należy przyjąć , że rok liczy 365 dni.
  6) Prowizja od udzielonego kredytu płatna jednorazowo przed udzieleniem kredytu. 7) Spłata kredytu wraz z odsetkami i jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu
  stanowić będą jedyne obciążenie Zamawiającego z tytułu niniejszego zamówienia.
  Nie dopuszcza się jakichkolwiek prowizji lub opłat dodatkowych. 8) Zabezpieczenie kredytu ; weksel własny in blanco z deklaracją wekslową .
  9) Zamawiający nie wyraża zgody o poddaniu się egzekucji jako dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu.
  Zamawiający udostępni niezbędne sprawozdania oraz budżet gminy w wersji elektronicznej na stronie www.konopnica.finn.pl
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000 zł
  Zamawiający: Powiat Zduńskowolski, Zduńska Wola
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 900 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rozchodów (2 444 424 zł) i częściowe sfinansowanie deficytu budżetu powiatu (1 455 576 zł) tj. na: 1) sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 1 455 576 zł, 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 444 424 zł. 2.1. Realizacja kredytu na kwotę 3 900 000 zł w okresie: od 08.07.2016 r. do 31.12.2025 r. 2.2. Wykorzystanie kredytu od 08.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w transzach: lipiec 2016 r. - 2 087 058 zł, wrzesień 2016 r. - 1 327 574 zł, grudzień 2016 r. - 485 368 zł. 2.3. Uruchomienie przez wykonawcę każdej z transz kredytu, na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego, nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Termin wymieniony w pkt 2.2 jest planowanym terminem wykorzystania kredytu, przy czym uruchomienie kredytu (zgodnie z pkt 2.3) nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy
 7. Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego o wartości 7 467 248,34 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i finansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 467 248,34 PLN Gminie Stryków, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce:

  1. Kwota kredytu 7 467 248,34 (słownie złotych: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych trzydzieści cztery grosze) postawiona do dyspozycji Zamawiającego w transzach niżej wymienionych:

  - transza w kwocie 3 000 000,00 PLN 30.09.2015 r.
  - transza w kwocie 2 000 000,00 PLN 30.11.2015 r.
  - transza w kwocie 2 467 248,34 PLN 20.12.2015 r.

  2. Okres kredytowania: do dnia 31.12.2021 r.
  3. Spłata kredytu: w złotych polskich w okresach kwartalnych, w terminach określonych w załączniku do umowy utworzonym z kosztorysu ofertowego, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej i odsetkowej do dnia 30.03.2016 r.
  4. Do naliczenia oprocentowania kredytu w okresie karencji i w okresie spłaty należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M, ustaloną na koniec miesiąca poprzedzającego każdy kwartał, powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferenta - stałą w okresie obowiązywania umowy.
  5. Spłata odsetek: w okresach kwartalnych, określonych dla spłaty pierwszej raty odsetkowej dnia 30.03.2016 r.
  6. Koszt kredytu Co [P L N ] składać się będzie z:
  1. prowizji przygotowawczej Pp [P L N ] ustalonej przez Wykonawcę,
  2. opłat i prowizji bankowej Wo [ P L N ] z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z przepisów ustawy Prawo bankowe - ustalonych przez oferenta, w tym jednorazowe koszty manipulacyjne i inne,
  3. oprocentowanie kredytu Ko [P L N ] - zmienne dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego, obliczone w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1 M, ustalony na koniec miesiąca poprzedzającego każdy kwartał.
  Przeznaczenie kredytu: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  7. Wymagany termin wykonania umowy: Zamawiający wymaga przekazania na konto bankowe Zamawiającego ustalonych w części § 5 transzach kredytu w kwocie 7 467 248,34 PLN z zakończeniem spłat rat kapitałowych i odsetek do 31 grudnia 2021 r.
  8. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji.
  9. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie regulaminu świadczeń kredytowych w zakresie nieuregulowanym przez SIWZ.
  10. Zamawiający nie posiada zobowiązań odroczonych.
  11. Wobec Zamawiającego nie były nigdy prowadzone działania windykacyjne przez komornika sądowego z powodu zadłużenia w bankach.
  12. Zamawiający nie był nigdy objęty programem naprawczym.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej, jak też rezygnacji z uruchomienia części kredytu i wymaga, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości z których Zamawiający zrezygnował,
  2. możliwości wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, odsetek, prowizji.

  W okolicznościach wymienionych w pkt 1 i 2 Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowny wniosek.

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66.11.30.00 - 0

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego w roku 2015
  Zamawiający: Powiat Sieradzki, Sieradz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na: 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.801.484,- zł, 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 698.516,00- zł
 9. Udzielenie Miastu Łowicz długoterminowego kredytu w wysokości 4.655.376,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) na pokrycie planowanego deficytu na rok 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Miastu Łowicz długoterminowego kredytu w wysokości 4.655.376,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych) na pokrycie planowanego deficytu na rok 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 1) Termin uruchomienia kredytu: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2015 roku. 2) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10.01.2020 r. 3) Uruchomienie kredytu następować będzie jednorazowo bądź w transzach na wniosek złożony w banku przez Zamawiającego, 4) Kredyt będzie spłacany w 48 miesięcznych ratach płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca zgodnie z harmonogramem określonym w pkt.16.15 SIWZ, 5) Zamawiający ma prawo do nie uruchomienia pełnej kwoty kredytu. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty prowizji z tytułu nie uruchomienia pełnej kwoty kredytu oraz prowizji od niewykorzystanego kredytu. 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 7) Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania będą liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366. 8) Koszty odsetkowe od zaangażowanego kredytu oraz prowizja za uruchomienie kredytu stanowią jedyne koszty dla Zamawiającego. 9) Wyklucza się założenie rachunku bieżącego lub pomocniczego przez Zamawiającego w banku Wykonawcy.
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.372.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Warta, Warta
  1 Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.372.000,00 zł. 2 Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku. 3 Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy Urzędu Gminy i Miasta w Warcie: 3.1 I transza w wysokości 500.000,00 zł w dniu podpisania umowy 3.2 II transza w wysokości 872.000,00 zł 4 Przekazanie II transzy nastąpi na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kredytobiorcę na 2 dni robocze przed uruchomieniem transzy. Ostateczny termin wypłaty kredytu 30.12.2015 r. 5 Karencja w spłacie kapitału do 30.01.2017 roku, a odsetek do 30.01.2016 roku. 6 Spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych. Pierwsza rata odsetkowa płatna 31.01.2016 r. Pierwsza rata kapitałowa płatna 31.01.2017r. 7 Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w harmonogramie płatności kredytu (załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 8 Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca, za który naliczane jest oprocentowanie powiększoną lub pomniejszoną o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż określone w załączniku nr 2 do SIWZ z zastrzeżeniem nieprzekraczalności okresu kredytowania bez dodatkowych kosztów. 10 Prowizję za uruchomienie kredytu należy obliczyć od całej kwoty kredytu, tak aby obejmowała wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu. 11 Prowizja zostanie uregulowana w ciągu 3 dni od przekazania I transzy kredytu na konto Urzędu Gminy i Miasta w Warcie. 12 Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 13 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  Kod CPV 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica
  Kod CPV 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
  Charakterystyka kredytu:
  1. Łączny kredyt do wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
  2. Okres kredytowania: do 25.12.2025 roku.
  3. Kredyt do wysokości 3 000 000,00 zł zostanie wykorzystany na pokrycie wydatków
  w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kredytu za co bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
  5. Odsetki i prowizja będą naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
  6. Odsetki płatne 25-ego dnia każdego miesiąca.
  7. Odsetki będą pobierane od m-ca następnego po m-cu uruchomienia kredytu.
  8. Raty płatne zgodnie z poniższym harmonogramem.
  9. W przypadku, gdy spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatecznego naliczania do dnia ostatecznej spłaty kredytu pobierane są łącznie ze spłatą ostatniej raty kredytu. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy wybranego banku. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. O kwocie odsetek Bank poinformuje Kredytobiorcę na piśmie, nie później niż 3 dni przed terminem płatności odsetek.
  10. Spłata kapitału nastąpi począwszy od 2016 roku do 2025 roku.
  11. Kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu.
  12. Oprocentowanie na dany miesiąc rozliczeniowy wyliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M wyliczoną jako średnia z notowań WIBOR 1M dla poprzedniego miesiąca z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o marżę Banku stałą w okresie kredytowania..
  13. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności:
  a) prowizji od wcześniejszej spłaty przez Zamawiającego całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami,
  b) opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania,
  c) prowizji od niewykorzystanej części kredytu,
  d) opłat za prowadzenie rachunków, opłat za przelewy.
  14. Kredytodawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  15. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np. za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu.
  16. Marża Banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu.
  17. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązania będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  18. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
  Uwaga. Wszystkie warunki wymienione od pkt. 1 do 18 stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy.
  IV. Harmonogram spłaty kredytu:
  1. Rok 2016 - 120 000,00 zł (raty miesięczne po 10 000,00 zł do 25-ego każdego dnia miesiąca)
  2. Rok 2017 - 156 000,00 zł (raty miesięczne po 13 000,00 zł płatne do 25-ego każdego dnia miesiąca)
  3. Rok 2018 - 156 000,00 zł (raty miesięczne po 13 000,00 zł płatne do 25-ego każdego dnia miesiąca)
  4. Rok 2019 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  5. Rok 2020 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  6. Rok 2021 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  7. Rok 2022 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  8. Rok 2023 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  9. Rok 2024 - 366 000,00 (raty miesięczne po 30 500,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  10. Rok 2025 - 372 000,00 (raty miesięczne po 31 000,00 zł płatne do 25 -ego każdego dnia miesiąca)
  W przypadku niewykorzystania całości kredytu zmianie ulegnie Harmonogram spłaty kredytu.
  Zamawiający informuje ponadto, iż:
  a) nie wyraża zgody na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco, wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na deklaracji wekslowej.
  b) umowa w sprawie udzielenia kredytu zostanie opatrzona kontrasygnatą Skarbnika.
  c) Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek.
  d) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w umowie kredytowej klauzuli:
  - cross default - nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem,
  - pari pass - zapewnienie, że wierzytelności Banku w stosunku do klienta będą miały równe pierwszeństwo w zaspokajaniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do Klienta z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa,
  - negative pleadge - zapewnienie, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Banku Klient nie będzie dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a szczególności nie będzie dokonywała na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli.
  e) naliczanie odsetek w trakcie trwania kredytu odbywać się będzie z uwzględnieniem lat przestępnych.
  f) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu, o, którym mowa powyżej zostanie przedstawiona wykonawcy na dzień podpisania umowy.
  g) Zaświadczenia z ZUS i US zostaną przedstawione wykonawcy na dzień podpisania umowy.
 12. Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2015.
  Zamawiający: Gmina Brąszewice, Brąszewice
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2015 1. Kwota kredytu: 500.000,00 zł 2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2029 r. 3. Karencja w spłacie kredytu min. 31 grudnia 2015r. 4. Środki z udzielnego kredytu zostaną postawione do dyspozycji (przelane na konto) jednorazowo do dnia 10 lipca 2015 r. Termin ten może ulec zmianie na wniosek zamawiającego. 5. Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu. 6. Udzielający kredytu jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób: a) oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek, oraz stałej marży Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty. Do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia wszczęcia postępowania (zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych) b) inne koszty lub korzyści zwiane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu. c) prowizję za uruchomienie kredytu udzielający kredytu zobowiązany jest skalkulować tak, aby obejmowała ona wszystkie prowizje związane z udzieleniem i obsługą kredytu (należy przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową). d) spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bankowych. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu. O zmianie terminu spłaty Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. e) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach do ostatniego dnia każdego miesiąca. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stasuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego miesiąca. 7. Udzielający kredytu nie będzie pobierał opłat i prowizji za niewykorzystaną część kredytu. 8. Do obliczania odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. 9. Prawna forma zabezpieczenia kredytu - weksel In blanco. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie udzielającego kredytu informacji i dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty projekt umowy kredytowej uwzględniający wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków.
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.309.914,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych, 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Sadkowice, Sadkowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.309.914,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych, 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Kredyt zostanie wykorzystany w transzach uruchamianych na podstawie dyspozycji złożonych przez Gminę Sadkowice w terminie: od dnia podpisania umowy kredytowej do 31 grudnia 2015 r. 3. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 31 marca 2018 roku do 31 grudnia 2030 roku włącznie, w następujący sposób: 51 równych rat kwartalnych wynoszących 44.422,00 zł płatnych do ostatniego dnia kwartału w okresie od 31 marca 2018 roku do 30 września 2030 roku oraz ostatnia rata w kwocie 44.392,00 zł płatna do 31 grudnia 2030 roku. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wcześniejszej spłaty rat kredytu bez dodatkowych opłat. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości spłaty kredytu w terminie przekraczającym 31 grudnia 2030 roku. 6. Kod wspólnego słownika zamówień publicznych CPV: 66113000-5. 7. Na wniosek Zamawiającego, za zgodą Wykonawcy, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym nagłą zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu zmiany harmonogramu spłaty kredytu. 8. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 9. Jeżeli 31.12. przypada na dzień wolny, to spłata powinna nastąpić przed 31.12. (w ostatnim dniu pracującym). 10. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni). 11. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy. 12. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy. 13. Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracji wystawcy weksla in blanco). 14. Zamawiający udostępni przed podpisaniem umowy kredytowej zaświadczenia o braku zaległości wobec US i ZUS. 15. Zamawiający wymaga zawarcia u umowie kredytowej danych wynikających z oferty złożonej przez Wykonawcę. 16. W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 17. Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowego. 18. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 19. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy Pzp. 21. Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych. 22. Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych. 23. Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym
 14. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do kwoty 750.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok
  Zamawiający: Gmina Dłutów, Dłutów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do kwoty 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2014 rok.
  Okres kredytowania - 10 lat.
  Karencja w spłacie kapitału - do dnia 30.10.2015 r.
  Kredyt udostępniany będzie w formie przelewu z rachunku kredytowego na rachunek bieżący Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Pabianicach o numerze 54 87880009 0300 1948 2047 0007.
  Waluta kredytu - PLN.
  Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę (dodatnią lub ujemną) w wysokości wynikającej z oferty.
  Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych.
  Odsetki liczone będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Spłata kapitału następować będzie w następujących terminach:

  31.10.2015 r. 20 000,00
  30.09.2016 r. 20 000,00
  30.11.2016 r. 20 000,00
  31.03.2017 r. 20 000,00
  31.05.2017 r. 20 000,00
  31.05.2018 r. 20 000,00
  31.10.2018 r. 20 000,00
  30.04.2019 r. 20 000,00
  31.10.2019 r. 20 000,00
  30.04.2020 r. 20 000,00
  31.05.2020 r. 20 000,00
  31.03.2021 r. 30 000,00
  31.05.2021 r. 20 000,00
  31.07.2021 r. 20 000,00
  31.01.2022 r. 20 000,00
  31.03.2022 r. 50 000,00
  31.05.2022 r. 50 000,00
  30.09.2022 r. 50 000,00
  30.11.2022 r. 50 000,00
  31.01.2023 r. 20 000,00
  31.03.2023 r. 70 000,00
  30.06.2023 r. 50 000,00
  30.09.2023 r. 50 000,00
  30.11.2023 r. 50 000,00


  Forma zabezpieczenia kredytu: weksel In blanco.
  Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.
 15. Bankowa obsługa budżetu Gminy Ksawerów
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Ksawerów oraz jej jednostek organizacyjnych.

  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Ksawerów oraz rachunków pomocniczych,
  b) otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Ksawerów,
  c) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej,
  d) realizacja zleceń płatniczych,
  e) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  f) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  g) przechowywanie depozytów,
  h) wydawanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
  i) zapewnienie obsługi kasowej Urzędu Gminy w budynku Urzędu,
  j) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
  k) uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym Gminy Ksawerów, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku,
  l) przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty nocne. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 3 M dla złotowych depozytów międzybankowych pomniejszoną o stałą marżę banku,
  ł) bezpłatna obsługa kasowa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie i Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów.


  Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Ksawerów:
  - Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie
  - Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej
  - Szkoła Podstawowa im. Henryka Jordana w Ksawerowie
  - Gimnazjum w Ksawerowie
  - Gminne Przedszkole w Widzewie
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie

  Informacje dodatkowe - istotne warunki umowy:
  Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia punktu kasowego w budynku Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów.
  Szacunkowa wysokość opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń wynosi:
  Czynsz: 417,65 zł plus podatek VAT
  Opłata za zużytą energię elektryczną - według wskazań licznika.
 16. Usługa udzielenia promesy i kredytu w wysokości 5 000 000,00 PLN na prefinansowanie działań związanych z realizacją projektu pn: Zapewnienie kompleksowego leczenia nowotworów w regionie poprzez rozbudowę istniejącej bazy onkologicznej szpitala o ośrodek radioterapii oraz wprowadzenie badań screeningowych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Udzielenie promesy kredytu w wysokości 5 000 000,00 PLN na prefinansowanie działań związanych z realizacją projektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowania oraz budżetu państwa, pn: Zapewnienie kompleksowego leczenia nowotworów w regionie poprzez rozbudowę istniejącej bazy onkologicznej szpitala o ośrodek radioterapii oraz wprowadzenie badań screeningowych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.. Wzór promesy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. b) Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00 PLN, pod warunkiem: - uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowania oraz budżetu państwa, na realizację projektu pn: Zapewnienie kompleksowego leczenia nowotworów w regionie poprzez rozbudowę istniejącej bazy onkologicznej szpitala o ośrodek radioterapii oraz wprowadzenie badań screeningowych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. c) Realizacja zamówienia przebiega w dwóch etapach: - Wykonawca udziela promesy kredytu na okres do udzielenia właściwego kredytu, - Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia kredytu wg. warunków określonych SIWZ. 2. Okres kredytowania od 2014 roku do 2019 roku, tj.: a) 30 wrzesień 2014 roku do 31 grudzień 2016 roku - karencja w spłacie kredytu b) 30 wrzesień 2014 roku do 30 kwiecień 2016 roku - uruchomienie kredytu c) 31 styczeń 2017 roku do 31 styczeń 2019 roku - spłata kapitału w równych ratach miesięcznych. 3. Prognozowane uruchomienie kredytu: I rata - kwota 500 000,00 zł - do 30.09.2014 r., II rata - kwota 500 000,00 zł - do 20.12.2014 r., III rata - kwota 500 000,00 zł - do 31.03.2015 r. , IV rata - kwota 500 000,00 zł - do 30.06.2015 r., V rata - kwota 500 000,00 zł - do 30.09.2015 r. , VI rata - kwota 500 000,00 zł - do 20.12.2015 r. , VII rata - kwota 1 000 000,00 zł - do 28.02.2016 r. , VIII rata - kwota 1 000 000,00 zł - do 30.04.2016 r. , Kwoty i terminy uruchomienia kredytu mogą ulec zmianie. 4. Określenie wartości wpłaty kredytu oraz termin postawienia go do dyspozycji Zamawiającego nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na środki (wzór zapotrzebowania na środki będzie stanowić załącznik do umowy kredytowej). Przewidywana spłata ostatniej raty 31 styczeń 2019 roku. 5. Podane terminy udzielenia i spłaty kredytu mają charakter warunkowy, uzależniony od planowej realizacji inwestycji. Terminy mogą ulec przesunięciu w przypadku przesunięcia terminu przyznania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa na realizację projektu pn: Zapewnienie kompleksowego leczenia nowotworów w regionie poprzez rozbudowę istniejącej bazy onkologicznej szpitala o ośrodek radioterapii oraz wprowadzenie badań screeningowych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.. 6. Prowizja za wydanie promesy wynosi max. 0,20% bez innych opłat z tego tytułu. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania z realizacji części przedmiotu zamówienia, o której mowa w rozdziale 3 pkt. 1 ppkt. b) w przypadku nieotrzymania środków finansowych na ten cel ( art. 93 ust. 1a ustawy Pzp ). 9. Wcześniejsza spłata kredytu nie będzie skutkowała pobraniem żadnych dodatkowych opłat. 10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 11. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi cesja kontraktu z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslową równą wielości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i prowizją. 12. W razie uzyskania przez Zamawiającego własności nieruchomości Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego zabezpieczenia hipotecznego przed uruchomieniem kredytu. 13. Pożądany termin realizacji zamówienia: - wydanie promesy na udzielenie kredytu - niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. - podpisanie umowy kredytowej po zawarciu umowy na realizację projektu pn: Zapewnienie kompleksowego leczenia nowotworów w regionie poprzez rozbudowę istniejącej bazy onkologicznej szpitala o ośrodek radioterapii oraz wprowadzenie badań screeningowych w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania w całości kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł. 15. Jeżeli w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zlecał czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia innym podmiotom tj. podwykonawcom, zobowiązany jest wpisać zakres tych czynności w Formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ.
 17. Usługa udzielenia kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. Kod CPV - 66.11.30.00-5. 2. Okres kredytowania - 18 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej. 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych przez pierwsze 3 miesiące. 4. Wykonawca przedstawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania umowy na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej. 6. Spłata kredytu w równych ratach miesięcznych, płatnych po okresie karencji ostatniego dnia miesiąca. 7. Wykonawca winien załączyć do oferty harmonogram spłaty kredytu. 8. Płatność odsetek: miesięcznie, płatnych ostatniego dnia miesiąca. 9. Odsetki naliczane na bazie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym (rok liczący 365 dni). 10. Oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 1M. 11. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności zapłaty odsetek za cały okres określony w umowie i innych dodatkowych opłat z tego tytułu. 12. Zabezpieczenie kredytu: cesja kontraktu z umowy z Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub/oraz weksel in blanco. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji, jako dodatkowa forma zabezpieczenia kredytu.
 18. usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1.350.000 zł ( jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu w roku 2012.
  Zamawiający: Gmina Dobroń, Dobroń
  usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1.350.000 zł ( jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu w roku 2012.
 19. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ujętych w budzecie Gminy Ksawerów na 2011 rok.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
  Kwota kredytu do wysokości 369 000,00 PLN
  Oprocentowanie (obliczone w oparciu o Wibor 1M z dn. 07.12.2011 r. oraz marżę banku)
  Inne opłaty:
  - Prowizja za rozpatrzenie wniosku - % (jednorazowo)
  - Odsetki od zadłużenia przeterminowanego - % jednorazowo
  - Wszelkie inne opłaty, które będą stanowiły cenę kredytu
  Data uruchomienia w ciągu 1 dnia od podpisania umowy.
  - kredyt będzie uruchamiany w transzach w wysokościach uzależnionych od potrzeb zamawiającego,
  - na potrzeby przygotowania oferty należy przyjąć łączną kwotę kredytu tj. 369 000,00 zł.
  - okres kredytowania 6 lat;
  - przy wcześniejszej spłacie kredytu bank nie będzie obciążał klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu;
  - zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty kredytu określonej w niniejszej specyfikacji;
  - w przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu, bank nie obciąży zamawiającego dodatkowymi kosztami;
  - zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych (oprócz wymienionych powyżej) opłat za przyznanie kredytu;
  - harmonogram spłat kredytu i odsetek w podziale na miesiące, kwartały, lata;
  - wyłączna forma zabezpieczenia kredytu - weksel In blanco - deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika gminy, weksel In blanco nie będzie kontrasygnowany przez Skarbnika gminy;
  - kwota kredytu zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.
  - oprocentowanie zmienne i aktualizowane na ostatni dzień miesiąca,
  - okres karencji od podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r.
  - harmonogram spłat rat kapitałowych w podziale na lata stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji
  - kredyt zostanie uruchomiony w ciągu 1 dnia od podpisania umowy - przypuszczalnie do dnia 28.12.2011 r. - jeżeli postępowanie przetargowe nie przedłuży się w związku z ewentualnymi odwołaniami,
  - Spłata rat kapitałowych - początek spłaty: 31.01.2013 r., ostatnia rata: 31.12.2017 r., raty płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca;
  - Spłata rat odsetkowych - początek spłaty: 31.01.2012 r., ostatnia rata: 31.12.2017 r., spłata odsetek nastąpi w ostatnim dniu każdego miesiąca, od kwoty wykorzystanego kredytu
 20. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2011 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie
  Zamawiający: Gmina Dłutów, Dłutów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie: 1.100.000,00 PLN słownie: jeden milion sto złotych zero groszy z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2011 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, uruchomi środki z kredytu w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. Szacuje się, że środki z kredytu w kwocie 100.000,00 zł niezbędne będą Zamawiającemu w dniu 7.11.2011 r. i w kwocie 1.000.000,00 zł - w dniu 16 listopada 2011 r. Karencja w spłacie kapitału - do dnia 30.05.2015 r.Spłata kapitału kredytu, po upływie karencji, następować będzie w ratach, do końca każdego miesiąca: w 2015 r. maj 10000 zł, w 2016 r.: luty 10 000 zł, maj 10.000 zł, w 2017 r.: luty-10 000zł, maj 10 000zł, w 2018r.: luty 10000zł, w 2019 r.: luty 50000 zł, maj 50000 zł, w 2020 r.: luty 50000 zł, maj 50000 zł, wrzesień 30000 zł, w 2021 r.: luty 50000zł, maj 50000 zł, w 2022 r.: marzec 100000zł, maj 100000 zł, w 2023 r.: marzec 100000 zł, maj 100000 zł, w 2024 r.: marzec 110000 zł, w 2025 r.: marzec 100000 zł, czerwiec 100000 zł. Spłata odsetek będzie następowała w ratach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca od dnia uruchomienia kredytu. Bank każdorazowo powiadomi Zamawiającego, najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek, o wysokości należnych odsetek płatnych w danym miesiącu. Forma kredytu - kredyt udostępniany będzie, na podstawie dyspozycji Zamawiającego, poprzez przelanie środków na rachunek bieżący Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Pabianicach o numerze 54 87880009 0300 1948 2047 0007 Waluta kredytu - PLN. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty faktycznego zadłużenia. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR lM plus marża banku. Dla potrzeb wyliczenia ceny kredytu Wykonawca przyjmie stopę WIBOR 1M obowiązującą w dniu 30 września 2011 r. tj. 4,64 %. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu spłat kapitału i odsetek, wcześniejszej spłaty kredytu oraz prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni. Do celów obliczeń bankowych za rok przyjmuje się 365 dni. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
 21. udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 492.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2010 rok
  Zamawiający: Gmina Dłutów, Dłutów
 22. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w budżecie Gminy Ksawerów na 2010 rok deficytu.
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów

Inne osoby dla Ziółkowska Małgorzata Katarzyna (37 osób):