Kogo reprezentuje osoba

Ziółkowska Marianna

w KRS

Marianna Ziółkowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marianna
Nazwisko:Ziółkowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1939 r., wiek 81 lat
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dembski Jan, Jabłoński Wojciech, Jarociński Józef Antoni, Luberacka Halina, Marcisz Mirosław, Mędrzak Jan Stefan, Michalak Elżbieta, Michalak Marek Jacek, Michalski Wojciech, Pawiński Zbigniew, Peliński Janusz Józef, Płóciennik Irena Krystyna, Smuklerz Eugeniusz Józef, Smuklerz Grabska Magdalena Joanna, Wawrzak Jerzy, Wiśniewski Marek Jacek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eco Trend Polska Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000447448
 2. Expo-łódź Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000069123
 3. Fundacja Dar Serca, Łódź − KRS 0000157827
 4. Krajowa Rada Ekspertów Biznesu, Łódź − KRS 0000537236
 5. Pks Łódź Transport Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000352705
 6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Łodzi Sp. Z O.O.., Łódź − KRS 0000035793
 7. Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Łodzi i Województwa Łódzkiego Przymierze, Łódź − KRS 0000253902
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum S, Łódź − KRS 0000492397
 9. Stowarzyszenie Instytut Konserwatywny, Łódź − KRS 0000626667
 10. Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Gdynia − KRS 0000197233

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Acp Pharma S.A., Łódź − KRS 0000008537
 2. Arkampol Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000284003
 3. Bank Przemysłowy S.A., Łódź − KRS 0000004106
 4. Dream Tomczyk, Bura Sp. J., Stare Babice − KRS 0000005174
 5. Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A., Łódź − KRS 0000038333
 6. Fabryka Kotłów i Radiatorów Fakora, Łódź − KRS 0000072923
 7. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Regionu Łódzkiego, Łódź − KRS 0000223272
 8. Fundacja Optimo Modo, Łódź − KRS 0000313496
 9. Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź − KRS 0000283917
 10. Gerlach S.A., Drzewica − KRS 0000055281
 11. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź − KRS 0000059880
 12. Olszyńskie Fabryki Mebli Sp. Z O.O., Olszyna − KRS 0000049901
 13. Pabianicka Fabryka Narzędzi Pafana S.A., Pabianice − KRS 0000165823
 14. Pge Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., Rogowiec − KRS 0000078995
 15. Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A., Warszawa − KRS 0000018639
 16. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa − KRS 0000140203
 17. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma, Kutno − KRS 0000068211
 18. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Opocznie Sp. Z O.O.., Kuraszków − KRS 0000141326
 19. Welcome Airport Services Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000052842
 20. Wytwórnia Urządzeń Komunalnych Wuko S.A., Łódź − KRS 0000054611
 21. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Unitop-optima S.A., Łódź − KRS 0000042274
 22. Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Pierwsza, Łódź − KRS 0000072862
 23. Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex-anilana, Łódź − KRS 0000091711
 24. Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000049629

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju napędowego ( kod CPV 09134100-8 ), dostawa etyliny Pb 95 (kod CPV 09132000-3) dla Aresztu Śledczego w Łodzi.
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
  Dostawy oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 dla Aresztu Śledczego w Łodzi w ilościach określonych w poniższej tabeli:
  Nazwa towaru
  Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień
  CPV
  Ilość litrów
  olej napędowy
  09134100-8
  22 000,00
  etylina Pb 95
  09132000-3
  7 000,00


  Odbiór oleju napędowego/benzyny będzie realizowany partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie ceny dnia umieszczonej na dystrybutorze dostawcy.
  Podane w powyższej tabeli potrzeby są ilościami szacunkowymi i będą służyć jedynie do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej. Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
  Stacja paliw w której będą tankowały samochody Aresztu Śledczego nie może być oddalona więcej niż 4 km od siedziby Aresztu tj. (odległość dojazdu samochodem z adresu: 91-729 Łódź, ul. Smutna 21 do stacji paliw w której będą odbywać się tankowania ).
 2. Dostawa paliwa do pojazdów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Łódź
  Dostawa paliwa do pojazdów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi (ul. Smutna 28 w Łodzi) w przewidywanej ilości PB 95 -30.000 litrów oraz ON - 17.000 litrów
 3. najem autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą) o długości nie mniejszej niż 9 m i nie większej niż 11 m
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Łódź
  1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na najem autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą) o długości nie mniejszej niż 9 m i nie większej niż 11 m przystosowanego do egzaminowania na kat. D prawa jazdy. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Najem pojazdu według zapotrzebowania dla potrzeb:
  a) egzaminowania,
  b) szkoleń organizowanych przez Zamawiającego,
  c) egzaminowania kandydatów na instruktorów i instruktorów przez Komisję, którą powołuje Wojewoda Łódzki,
  d) egzaminowania kandydatów na kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi przez Komisję Weryfikacyjną.

  3. Miejsce przeprowadzania egzaminów i szkoleń:
  a) plac manewrowy Zamawiającego,
  b) miasto Łódź.

  4. Pojazd będący przedmiotem najmu jest sprawny technicznie i spełnia wymogi określone dla pojazdów przeznaczonych dla szkolenia i egzaminowania w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 ze zm.).

  5. O potrzebach wynajmu pojazdu (terminie i przewidywanym czasie wynajmu) Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę na co najmniej siedem dni przed planowanym najmem.

  6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu przystąpił do wykonania Zamówienia od dnia 18.05.2011r. Umowa będzie zawarta na czas określony od dnia 18.05.2011r. do dnia 30.09.2013r.
 4. Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy Andrespol, Andrespol
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest regularna obsługa n/w trzech tras autobusowych w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku:
  3.1 Łódź(D.H. CENTRAL)-Bedoń(Kościelna/Kościół) - Łódź(D.H. CENTRAL)
  ilość ok. 95 880 kilometrów;
  3.2 Łódź(D.H. CENTRAL)-Stróża H. Sawickiej/Pętla Łódź(D.H. CENTRAL)
  ilość ok. 185 864 kilometrów;
  3.3 Łódź(D.H. CENTRAL)-Kraszew-Justynów/Główna/PKP- Łódź(D.H. CENTRAL)
  ilość ok. 111 566 kilometrów.
 5. Świadczenie usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej, zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn - Łódź, Łódź - Tuszyn w granicach administracyjnych gminy Tuszyn.
  Zamawiający: Gmina Tuszyn, Tuszyn
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na trasie Łódź -Tuszyn , Tuszyn - Łódź w granicach administracyjnych gminy Tuszyn w okresie od 01.03.2010 r. do 31.12.2010 r.
  Zamawiający zleci w tym okresie wykonanie usług przewozowych w ilości ok. 76.700 wozokilometrów zwanych dalej wkm - przy wykorzystaniu autobusów będących własnością wykonawcy.
  Usługi świadczone będą na wymienionej powyżej trasie z wykorzystaniem przystanków : Tuszyn ul. Parkowa/ Park ; Tuszyn ul. Rzgowska/ CPN ; Tuszyn al. J.Pawła II/ Targowiska ; Tuszyn al. J.Pawła II / przy ul. Lelewela ; Tuszyn
  ul. 3 Maja/ przy ul. B. Prusa ; Tuszyn al. J.Pawła II /przy ul. Poddębina ; Modlica /droga krajowa nr 1/.
  Wykonawca winien zapewnić następujące minimalne dzienne ilości kursów w wymienionych poniżej przedziałach czasowych:
  - w godz. 5.00- 8.30 min. 18 kursów
  - w godz. 8.31- 14.00 min. 12 kursów
  - w godz. 14.00- 18.30 min. 16 kursów
  - w godz. 18.31- 23.00 min. 8 kursów
  na trasie Tuszyn - Łódź i Łódź -Tuszyn
  przy uwzględnieniu minimalnej miesięcznej ilości kursów :
  - wykonywanych codziennie - 930 kursów
  - wykonywanych od poniedziałku do soboty - 442 kursów
  - wykonywanych od poniedziałku do piątku - 154 kursy
  - wykonywanych w niedzielę i święta - 8 kursów
  Do obsługi wymienionej powyżej linii Wykonawca zapewni autobusy , które będą dopuszczone do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec pasażerów i osób trzecich za szkody wynikłe z ruchu środków transportu, przewozu pasażerów oraz bagażu na zasadach ogólnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  Na trasie obowiązywać będą przepisy taryfowe ogólnie stosowane przez Wykonawcę.
  Wpływy z biletów stanowić będą przychód Wykonawcy.
  Zleceniodawca zastrzega sobie, że Wykonawca prowadził będzie sprzedaż biletów miesięcznych z uwzględnieniem obowiązujących ulg w tym zakresie, oraz że ceny biletów miesięcznych i jednorazowych nie ulegną wzrostowi w okresie realizacji zamówienia.
  · Wykonawca podejmie również działania w celu uruchomienia punktu sprzedaży biletów miesięcznych na terenie miasta Tuszyna (lokal udostępni Zleceniodawca).
  · Wykonawca na własny koszt przeprowadzał będzie kontrole biletowe w środkach
  transportu obsługujących przedmiotową linię komunikacyjną.
 6. dostawa paliwa do pojazdów WORD w Łodzi.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia obejmującego dostawę paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.
  Zadanie nr 1 - dostawa paliwa do pojazdów WORD w Łodzi (ul. Smutna 28
  w Łodzi):
  PB 95 - w przewidywanej ilości 85.560 litrów
  ON - w przewidywanej ilości 26.400 litrów
  Zadanie nr 2 - dostawa paliwa do pojazdów WORD w Łodzi (ul. Maratońska 102a w Łodzi):
  PB 95 - w przewidywanej ilości 37.680 litrów
  ON - w przewidywanej ilości 12.000 litrów
 7. świadczenie usług przewozowych w zakresie : dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2009/2010 w dni nauki szkolnej
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
  1/ Trasa Nr 1 - dowóz średnio miesięcznie 25 uczniów na trasie długości 10 km :Dom Dziecka -Porszewice - Petrykozy - Gimnazjum w Piątkowisku - przywóz na godz.7,45 , odwóz w godz.14,00 - 15,00 2/ Trasa Nr 2 a/ dowóz średnio miesięcznie 60 uczniów( w tym : 49 do Szkoły w Petrykozach + 1do ZSP w Piątkowisku + 7 do ZSP w Żytowicach + 3 do Gimnazjum) na trasie długości 6,3 km :Dom Dziecka - Porszewice -, Konin,- Majówka , -Szkoła Podstawowa w Petrykozach - przywóz na godz.7,30 , odwóz w godz.14,10 -15,00 b/ 38 uczniów( w tym: 30 do Gimnazjum+ 1 do ZSP w Piątkowisku+ 7 do ZSP w Żytowicach) na trasie długości 5 km : Szkoła Podstawowa w Petrykozach / OSP Górka Pabianicka /,- Szynkielew, - Petrykozy, - Gimnazjum w Piątkowisku- - przywóz na godz.7,45, odwóz w godz.14,00-15,00 3/ Trasa Nr 3 - dowóz średnio miesięcznie 37 uczniów na trasie długości 10 km: Piątkowisko / sklep/ - Kudrowice - Szkoła Podstawowa w Żytowicach- przywóz na godz.8,30 , odwóz w godz.13,20-13,40 4/ Trasa Nr 4 - dowóz średnio miesięcznie 47 uczniów ( w tym : 44 do Gimnazjum + 1 do SP Bychlew + 2 do Pabianic -SDH) na trasie długości 16 km : Rydzyny- Pawlikowice - Bychlew - Gimnazjum w Piątkowisku - przywóz na godz.7,45 , odwóz w godz.14,10-15,00 5/ Trasa Nr 5 a/ dowóz średnio miesięcznie 34 uczniów ( w tym: 11 do SP Bychlew+ 23 do Gimnazjum) na trasie długości 2,7 km: Terenin - SP Bychlew - przywóz na godz.7,25, odwóz w godz.14,30 - 15,30 b/ dowóz średnio miesięcznie 60 uczniów na trasie długości 6 km: Bychlew - Gimnazjum w Piątkowisku , przywóz na godz.7,45, odwóz w godz.14,00 - 15,00 6 / Trasa Nr 6 - dowóz średnio miesięcznie 56 uczniów na trasie długości 16 km - Pabianice- Rydzyny- Pawlikowice - Szkoła w Pawlikowicach, przywóz na godz.8,30, odwóz o godz.14,00 - 15,00.
 8. najem autobusu przeznaczonego do przewozu więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą) o długości nie mniejszej niż 9 m i nie większej niż 11m.
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Łódź
  najem autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą) o długości nie mniejszej niż 9 m i nie większej niż 11 m przystosowanego do egzaminowania na kat. D prawa jazdy. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Inne osoby dla Ziółkowska (373 osoby):