Kogo reprezentuje osoba

Zubel Janina

w KRS

Janina Zubel

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janina
Nazwisko:Zubel
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Iwkowa (Małopolskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bodek Stefan, Durbas Barbara, Kita Władysław, Kita Władysław, Kołdras Krystyna, Kulig Maria, Mika Danuta, Motak Anna, Motak Stanisława, Musiał Piotr, Musiał Piotr Władysław, Włudyka Halina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Turek Irena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Iwkowa, Iwkowa − KRS 0000212419
 2. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Iwkowej, Iwkowa − KRS 0000215805

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska, Brzesko − KRS 0000168535

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie Nr I w miejscowości Iwkowa gmina Iwkowa
  Zamawiający: Gmina Iwkowa, Iwkowa
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym, sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy.

  Zimowe utrzymanie dróg dotyczy:
  - sezonu zimowego 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
  w REJONIE NR I o długości około 11,5 km, w miejscowości Iwkowa:

  1.1 Zakres robót obejmuje:
  Zimowe utrzymanie dróg w Rejonie nr I poprzez odśnieżanie i likwidację gołoledzi w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności dróg oznaczonych numerami od 1-8, w drugiej kolejności drogi oznaczone numerami od 9-12 oraz całodobowe patrolowanie - interwencyjne. Droga oznaczona numerem 13 tylko w sytuacjach interwencji telefonicznej.


  Lp.
  Nazwa drogi

  1 Iwkowa - Dzięgielowo cała długość
  2 Iwkowa - Skotnica odcinek pomiędzy drogą powiatową
  a drogą gminną Dzięgielowo
  3 Iwkowa - Skirłowo cała długość
  4 Iwkowa - Bacówka cała długość
  5 Iwkowa - Piekarnia cała długość wraz z parkingiem
  6 Iwkowa - Pańskie od drogi powiatowej do
  ostatnich zabudowań
  7 Iwkowa - Ośrodek Zdr. cała długość
  8 Iwkowa - k/szkoły cała długość
  9 Iwkowa - Murkowo od drogi powiatowej do P. Jana Gawełda
  11 Iwkowa - Piłkówka od drogi powiatowej do zabudowań
  zamieszkałych całorocznie
  12 Iwkowa - Głąbkowo cała długość
  13 Iwkowa - Góry interwencyjnie od drogi powiatowej
  do zabudowań

  1.2 Odśnieżanie i likwidację gołoledzi należy prowadzić:
  - na polecenie Wójta Gminy, Zastępcy Wójta (dotyczy odśnieżania i likwidacji gołoledzi).
  - bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza 10 cm i nadal
  trwają opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy odśnieżania),
  - bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko gołoledzi (dotyczy posypki) w szczególności na
  wzniesieniach, zakrętach, skrzyżowaniach, zjazdach, podjazdach, miejscach mało widocznych
  i innych niebezpiecznych dla ruchu odcinkach dróg.
  - użycie pługa wirnikowego do ośnieżania tylko na bezpośrednie (lub telefoniczne) polecenie
  Wójta Gminy lub Zastępcy Wójta,

  1.3 Posypka:
  Posypka dróg materiałem uszorstniającym bez dodatku środków chemicznych, jedynie w szczególnych przypadkach na polecenie Zamawiającego dopuszczalne jest ich stosowanie. Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy.

  1.4 Sposób potwierdzania wykonanych robót
  Zamawiający wyznaczy osoby, które będą stwierdzać, że prace zostały wykonane zgodnie
  w określonym terminie.
 2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie Nr II w miejscowościach: Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Drużków Pusty, Połom Mały gmina Iwkowa
  Zamawiający: Gmina Iwkowa, Iwkowa
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Drużków Pusty, Połom Mały, w terenie górzystym, sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy.

  Zimowe utrzymanie dróg dotyczy:
  - sezonu zimowego 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
  w REJONIE NR II o długości około 18,6 km, w miejscowościach: Iwkowa, Porąbka
  Iwkowska, Kąty, Drużków Pusty, Połom Mały:

  1.1 Zakres robót obejmuje:
  Zimowe utrzymanie dróg w Rejonie nr II poprzez odśnieżanie i likwidację gołoledzi w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności dróg oznaczonych numerami od 1-8, w drugiej kolejności drogi oznaczone numerami od 9-17 oraz całodobowe patrolowanie - interwencyjne.


  Lp.

  Nazwa drogi
  1 Porąbka Iwkowska - Drużków Pusty cała długość
  2 Drużków Pusty - Połom Mały - Zatoki cała długość
  3 Iwkowa - Pagórek cała długość
  4 Kąty - Sławikówka cała długość
  5 Połom Mały - Witowice cała długość
  (do końca granicy gminy)
  6 Porąbka Iwkowska - Motakówka cała długość
  7 Porąbka Iwkowska - Agronomówka cała długość wraz z parkingiem
  przy budynku OSP
  8 Porąbka Iwkowska - Mulkówka cała długość
  9 Połom Mały - Wytrzyszczka cała długość (do końca
  granicy gminy)
  10
  Połom Mały - Porąbka Iwkowska od początku drogi do
  końca asfaltu
  11 Porąbka Iwkowska - Psia Góra cała długość

  12 Iwkowa Kąciny - Wytrzyszczka cała długość (do końca
  granicy gminy)
  13 Drużków Pusty - Rędziny na długości 200 mb
  14 Porąbka Iwkowska - Zarzecze cała długość
  15 Kąty - Drużków Pusty od drogi gminnej na długości
  200 mb
  16 Drużków Pusty - Kamieniec od drogi powiatowej
  na dł. 400mb
  17 Iwkowa - Kozieniec cała długość

  1.2 Odśnieżanie i likwidację gołoledzi należy prowadzić:
  - na polecenie Wójta Gminy, Zastępcy Wójta (dotyczy odśnieżania i likwidacji gołoledzi).
  - bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza 10 cm i nadal
  trwają opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy odśnieżania),
  - bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko gołoledzi (dotyczy posypki) w szczególności na
  wzniesieniach, zakrętach, skrzyżowaniach, zjazdach, podjazdach, miejscach mało widocznych
  i innych niebezpiecznych dla ruchu odcinkach dróg,
  - użycie pługa wirnikowego do ośnieżania tylko na bezpośrednie (lub telefoniczne) polecenie
  Wójta Gminy lub Zastępcy Wójta.
  1.3 Sprzęt:
  Wykonawca winien posiadać co najmniej:
  - jednen ciągnik: moc min. 52 kM, napęd min. 2 x 4 z pługiem zawieszanym czołowo przygotowany
  do odśnieżania,
  - jednen ciągnik: moc min. 52 kM, napęd min. 2 x 4 przygotowany do posypki,
  - jeden pług wirnikowy doczepiany lub samobieżny
  Dodatkowo można zastosować - w miejscach (odcinkach) gdzie jest to możliwe
  samochód ciężarowy: moc min. 120 kM z pługiem zawieszanym czołowo przygotowanym do
  odśnieżania lub samochód ciężarowy: moc min. 120 kM przygotowany do posypki.
  Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty,
  odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz winien być
  dostosowany do specyfiki usytuowania oraz szerokości dróg gminnych.

  1.4 Posypka:
  Posypka dróg materiałem uszorstniającym bez dodatku środków chemicznych, jedynie w szczególnych przypadkach na polecenie Zamawiającego dopuszczalne jest ich stosowanie. Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy.

  1.5 Sposób potwierdzania wykonanych robót
  Zamawiający wyznaczy osoby, które będą stwierdzać w tzw. raportach dnia, że prace zostały wykonane w określonym terminie (lista osób zostanie dostarczona wykonawcy po podpisaniu umowy).

  1.6 Płatności
  Faktury będą wystawiane jeden raz w miesiącu, za wykonane roboty w miesiącu poprzedzającym miesiąc wystawienia faktury, załączając do niego dokumentację rozliczeniową wykonanej pracy (tzw. raporty dnia). Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wg wystawionej
  faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
  Dokumentacja rozliczeniowa wykonanej pracy (tzw. raport dnia), ma być przedstawiona
  Zamawiającemu na każde żądanie.
 3. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów.
  Zamawiający: Gmina Czchów, Czchów
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym, sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy. Zimowe utrzymanie dróg dotyczy sezonu zimowego 2012/2013, w rejonach: Rejon nr 1 w msc Czchów o długości dróg około 31 km, Rejon nr 2 w msc Tymowa o długości dróg około 15 km Rejon nr 3 w msc Złota o długości dróg około 15 km Rejon nr. 4 w msc Jurków o długości dróg około 11 km Rejon nr. 5 w msc Tworkowa o długości dróg około 12 km Rejon nr 6 w msc Piaski Drużków o długości dróg około 12 km Rejon nr 7 w Domosławice i Biskupice Melsztyńskie o długości dróg około 12 km Rejon nr 8 w msc Będzieszyna i Wytrzyszczka o długości dróg około 15 km.
 4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie Nr I w miejscowości Iwkowa, gmina Iwkowa, powiat brzeski, województwo małopolskie
  Zamawiający: Gmina Iwkowa, Iwkowa
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym, sprzętem i materiałem
  będącym w dyspozycji Wykonawcy.
  Zimowe utrzymanie dróg dotyczy:
  - sezonu zimowego 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
  w REJONIE NR I o długości około 11,5 km, w miejscowości Iwkowa:
  1.1 Zakres robót obejmuje:
  Zimowe utrzymanie dróg w Rejonie nr I poprzez odśnieżanie i likwidację gołoledzi w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności dróg oznaczonych numerami od 1-8, w drugiej kolejności drogi oznaczone numerami od 9-12 oraz całodobowe patrolowanie - interwencyjne. Droga oznaczona numerem 13 tylko w sytuacjach interwencji telefonicznej.

  Lp.
  Nazwa drogi;

  1 Iwkowa - Dzięgielowo cała długość,
  2 Iwkowa - Skotnica odcinek pomiędzy drogą powiatową
  a drogą gminną Dzięgielowo,
  3 Iwkowa - Skirłowo cała długość,
  4 Iwkowa - Bacówka cała długość,
  5 Iwkowa - Piekarnia cała długość,
  6 Iwkowa - Pańskie od drogi powiatowej do
  ostatnich zabudowań,
  7 Iwkowa - Ośrodek Zdr. cała długość,
  8 Iwkowa - k/szkoły cała długość,
  9 Iwkowa - Murkowo od drogi powiatowej do P. Jana Gawełdy,
  11 Iwkowa - Piłkówka od drogi powiatowej do zabudowań
  zamieszkałych całorocznie,
  12 Iwkowa - Głąbkowo cała długość,
  13 Iwkowa - Góry interwencyjnie od drogi powiatowej
  do zabudowań


  1.2 Odśnieżanie i likwidację gołoledzi należy prowadzić:
  - na polecenie Wójta Gminy, Zastępcy Wójta (dotyczy odśnieżania i likwidacji gołoledzi).
  - bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza 10 cm i nadal
  trwają opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy odśnieżania),
  - bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko gołoledzi (dotyczy posypki) w szczególności na
  wzniesieniach, zakrętach, skrzyżowaniach, zjazdach, podjazdach, miejscach mało widocznych
  i innych niebezpiecznych dla ruchu odcinkach dróg.
  - użycie pługa wirnikowego do ośnieżania tylko na bezpośrednie (lub telefoniczne) polecenie
  Wójta Gminy lub Zastępcy Wójta,

  1.3 Posypka:
  Posypka dróg materiałem uszorstniającym bez dodatku środków chemicznych, jedynie w szczególnych przypadkach na polecenie Zamawiającego dopuszczalne jest ich stosowanie. Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy.

  1.4 Sposób potwierdzania wykonanych robót
  Zamawiający wyznaczy osoby, które będą stwierdzać, że prace zostały wykonane zgodnie
  w określonym terminie.
 5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie Nr I w miejscowości Iwkowa, dl. 11,5 km, w Rejonie Nr II w miejscowościach Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Drużków Pusty, Polom Mały, dl. 18,6 km, w Rejonie Nr IV w miejscowościach Kąty, Dobrociesz, dł. 10 km, gmina Iwkowa
  Zamawiający: Gmina Iwkowa, Iwkowa
  1. Przedmiotem zamówienia jest;
  1.1 Zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym, sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy. Zimowe utrzymanie dróg dotyczy kontynuacji sezonu zimowego 2009/2010, w REJONIE NR I o dl. 11,5 km, w miejscowości Iwkowa: Zakres robót obejmuje:
  zimowe utrzymanie dróg w Rejonie nr I poprzez odśnieżanie i likwidację gołoledzi w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności dróg oznaczonych numerami od 1-8, w drugiej kolejności drogi oznaczone numerami od 9-13 oraz całodobowe patrolowanie-interwencyjne.

  Lp. Nazwa drogi Osoba upoważniona do stwierdź, wykonania usługi
  1 Iwkowa - Dzięgielowo cała długość Jan Dzięgiel
  2 Iwkowa - Skotnica ode. pom. drogą powiatową
  a drogą gminną Dzięgielowo Jan Dzięgiel
  3 Iwkowa - Skirłowo cała długość Tadeusz Bodek
  4 Iwkowa - Bacówka cała długość Lucyna Szot
  5 Iwkowa - Piekarnia cała długość Jan Łagosz
  6 Iwkowa - Pańskie od drogi powiatowej do
  ostatnich zabudowań Marian Serafin
  7 Iwkowa - Ośrodek Zdr. cała długość Andrzej Nowak
  8 Iwkowa - k/szkoły cała długość Andrzej Nowak
  9 Iwkowa - Murkowo od drogi powiatowej na długości
  300 mb. Gawełda Jan
  10 Iwkowa - Zarzecze od drogi powiatowej na długości
  400 mb Jan Piechowicz  11 Iwkowa - Piłkówka od drogi powiatowej do lasu Stefan Szot
  12 Iwkowa - Góry od drogi powiatowej do
  zabudowań Stefan Szot
  13 Iwkowa - Szewcowo od drogi powiatowej na dł. 200mb. Małgorzata Repetowska
  1.2. Zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym, sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy. Zimowe utrzymanie dróg dotyczy kontynuacji sezonu zimowego 2009/2010, W REJONIE NR II o dł. 18,6 km, w miejscowości Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Drużków Pusty, Połom Mały.
  Zakres robót obejmuje:
  zimowe utrzymanie dróg w Rejonie nr II poprzez odśnieżanie i likwidację gołoledzi w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycz¬nych, w pierwszej kolejności dróg oznaczonych numerami od 1-8, w drugiej kolejności drogi oznaczone numerami od 9-18 oraz całodobowe patrolowanie - interwencyjne.

  Lp. Nazwa drogi Osoba upoważniona do
  stwierdź, wykonania
  usługi
  1 Porąbka Iwkowska - Drużków Pusty cała długość Zdzisław Figiel
  2 Drużków Pusty - Połom Mały - Zatoki cała długość Marian Zapiór
  3 Iwkowa - Pagórek cała długość Cecylia Szot
  4 Kąty - Sławikówka cała długość Ryszard Stanuch
  5 Połom Mały - Witowice cała długość (do końca
  granicy gminy) Marian Pytel
  6 Porąbka Iwkowska - Motakówka cała długość Zbigniew Dzięgiel
  7 Porąbka Iwkowska - Agronomówka cała długość Maria Serafin
  8 Porąbka Iwkowska - Mulkówka cała długość Julian Nowicki
  9 Iwkowa - Kąciny do posesji Państwa
  Tabaszewskich Barbara Tabaszewska -Mędrek
  10 Połom Mały - Wytrzyszczka cała długość (do końca
  granicy gminy) Marian Zapiór
  11 Połom Mały - Porąbka Iwkowska od początku drogi do
  posesji państwa Horowskich Władysław Horowski
  12 Porąbka Iwkowska - Psia Góra od drogi powiatowej do
  posesji Państwa Zapiórów) Anna Zapiór
  13 Iwkowa Kąciny - Wytrzyszczka cała długość (do końca
  granicy gminy) Stanisław Krakowski
  14 Drużków Pusty - Rędziny od drogi gminnej na długości
  200 mb Stanisław Kryjomski
  15 Porąbka Iwkowska - Zarzecze od drogi powiatowej
  do posesji Państwa Figlów Józef Figiel
  16 Kąty - Drużków Pusty od drogi gminnej na długości
  200 mb Andrzej Mida
  17 Drużków Pusty - Kamieniec od drogi powiatowej
  do posesji Państwa Żaków Zdzisław Figiel
  18 Iwkowa - Kozieniec cała długość Dziedzic Stanisław
  1.3 Zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym, sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy.

  Zimowe utrzymanie dróg dotyczy kontynuacji sezonu zimowego 2009/2010:
  w REJONIE NR IV o dł. 10 km w miejscowościach Kąty, Dobrociesz :
  Zakres robót obejmuje: zimowe utrzymanie dróg w Rejonie nr IV poprzez odśnieżanie i likwidację gołoledzi w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności dróg oznaczonych numerami od 1 - 3, w drugiej kolejności drogi oznaczone numerami od 4-8 oraz całodobowe patrolowanie - interwencyjne.

  Lp. Nazwa drogi Osoba upoważniona do
  stwierdź, wykonania
  usługi
  1 Kąty-Góry-Dobrociesz cała długość Kazimierz Maciaś
  2 Kąty - Grabie od krzyżówki z drogą
  gminną do posesji P. Gwiżdżów Kazimiera Bieniek
  3 Kąty-Grabie-Michalczowa cała długość Marek Grzegorzek
  4 Kąty - Pasterniki od krzyżówki z drogą
  gminną do posesji P.Cięciwów Franciszek Cięciwa
  5 Dobrociesz - Bieleckówka od krzyżówki z drogą
  gminną do posesji do P. Krzyżaka Adam Krzyżak
  6 Dobrociesz - Klimkówka od drogi powiatowej
  do potoka Jan Klimek
  7 Kąty - Pasterniki od drogi powiatowej
  do posesji P.Midów Genowefa Mida
  8 Dobrociesz - Padoły część drogi Józef Szewczyk
  2. Odśnieżanie i likwidację gołoledzi należy prowadzić:
  - na polecenie Wójta Gminy, Kierownika Referatu ITK lub Inspektora ds. drogownictwa (dotyczy odśnieżania i likwidacji gołoledzi).
  - bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza
  10 cm i nadal trwają opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy odśnieżania),
  - bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko gołoledzi (dotyczy posypki) w szczególności na
  wzniesieniach, zakrętach, skrzyżowaniach, zjazdach, podjazdach, miejscach mało widocznych i
  innych niebezpiecznych dla ruchu odcinkach dróg.
  3. Wymagania dotyczące sprzętu:
  Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadanie dwóch ciągników, z pługiem zawieszanym czołowo przygotowanych do odśnieżania w tym jednego ciągnika przygotowanego również do posypki, oraz pługa wirnikowego.
  Dodatkowo można zastosować - w miejscach (odcinkach) gdzie jest to możliwe - odśnieżanie lub posypkę samochodem ciężarowym. Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty oraz odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  4. Wymagania dotyczące posypki:
  Posypka dróg materiałem uszorstniającym bez dodatku środków chemicznych, jedynie w szczególnych przypadkach na polecenie Zamawiającego dopuszczalne jest ich stosowanie. Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy.
  5. Sposób potwierdzania wykonanych robót
  Osoby wymienione w powyższych tabelach będą stwierdzać (w tzw. raportach dnia), że prace zostały wykonane zgodnie w określonym terminie.

  6. Płatności
  Ustala się, że faktury będą wystawianie jeden raz w miesiącu, za wykonane roboty w miesiącu poprzedzającym miesiąc wystawienia faktury, załączając do niego dokumentację rozliczeniową wykonanej pracy (tzw. raporty dnia). Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wg. wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
  Dokumentacja rozliczeniowa wykonanej pracy (tzw. raport dnia), ma być przedstawiona Zamawiającemu na każde żądanie.
 6. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie Nr I w miejscowości Iwkowa, gmina Iwkowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
  Zamawiający: Gmina Iwkowa, Iwkowa
  1. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym,
  sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy.
  Zimowe utrzymanie dróg dotyczy:
  - dokończenia sezonu zimowego 2009/2010,
  - sezon zimowy 2010/2011,
  w REJONIE NR I o dł. 11,5 km, w miejscowości Iwkowa:
  1.1 Zakres robót obejmuje:
  zimowe utrzymanie dróg w Rejonie nr I poprzez odśnieżanie i likwidację gołoledzi
  w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności dróg oznaczonych numerami od 1-8, w drugiej kolejności drogi oznaczone numerami od 9-13 oraz całodobowe patrolowanie-interwencyjne.

  Lp. Nazwa drogi Osoba upoważniona do stwierdz. wykonania usługi
  1 Iwkowa - Dzięgielowo cała długość Jan Dzięgiel
  2 Iwkowa - Skotnica odc. pom. drogą powiatową
  a drogą gminną Dzięgielowo Jan Dzięgiel
  3 Iwkowa - Skirłowo cała długość Tadeusz Bodek
  4 Iwkowa - Bacówka cała długość Lucyna Szot
  5 Iwkowa - Piekarnia cała długość Jan Łagosz
  6 Iwkowa - Pańskie od drogi powiatowej do
  ostatnich zabudowań Marian Serafin
  7 Iwkowa - Ośrodek Zdr. cała długość Andrzej Nowak
  8 Iwkowa - k/szkoły cała długość Andrzej Nowak
  9 Iwkowa - Murkowo od drogi powiatowej na długości
  300 mb. Gawełda Jan
  10 Iwkowa - Zarzecze od drogi powiatowej na długości
  400 mb Jan Piechowicz
  11 Iwkowa - Piłkówka od drogi powiatowej do lasu Stefan Szot
  12 Iwkowa - Góry od drogi powiatowej do
  zabudowań Stefan Szot
  13 Iwkowa - Szewcowo od drogi powiatowej na dł. 200mb. Małgorzata Repetowska

  2. Odśnieżanie i likwidację gołoledzi należy prowadzić:
  - na polecenie Wójta Gminy, Kierownika Referatu ITK lub Inspektora ds.
  drogownictwa (dotyczy odśnieżania i likwidacji gołoledzi).
  - bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza
  10 cm i nadal trwają opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy odśnieżania),
  - bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko gołoledzi (dotyczy posypki) w szczególności na wzniesieniach, zakrętach, skrzyżowaniach, zjazdach, podjazdach, miejscach mało widocznych i innych niebezpiecznych dla ruchu odcinkach dróg.

  3. Wymagania dotyczące sprzętu:
  Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania co najmniej:
  - jednego ciągnika: moc min. 52 kM, napęd min. 2 x 4 z pługiem zawieszanym czołowo
  przygotowanym do odśnieżania,
  - jednego ciągnika: moc min. 52 kM, napęd min. 2 x 4 przygotowanym do posypki,
  - jeden pług wirnikowy doczepiany lub samobieżny
  Dodatkowo można zastosować - w miejscach (odcinkach) gdzie jest to możliwe -
  samochód ciężarowy: moc min. 120 kM z pługiem zawieszanym czołowo przygotowanym do odśnieżania lub samochód ciężarowy: moc min. 120 kM przygotowany do posypki.
  Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty, odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz winien być dostosowany do specyfiki usytuowania oraz szerokości dróg gminnych.

  4. Wymagania dotyczące posypki:
  Posypka dróg materiałem uszorstniającym bez dodatku środków chemicznych, jedynie w szczególnych przypadkach na polecenie Zamawiającego dopuszczalne jest ich stosowanie. Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy.

  5. Sposób potwierdzania wykonanych robót
  Osoby wymienione w pkt I ppkt 1.1 będą stwierdzać (w tzw. raportach dnia), że prace zostały
  wykonane zgodnie w określonym terminie.

  6. Płatności
  a) ustala się, że faktury będą wystawiane jeden raz w miesiącu, za wykonane roboty
  w miesiącu poprzedzającym miesiąc wystawienia faktury, załączając do niego dokumentację
  rozliczeniową wykonanej pracy (tzw. raporty dnia). Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wg. wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
  Dokumentacja rozliczeniowa wykonanej pracy (tzw. raport dnia), ma być przedstawiona Zamawiającemu na każde żądanie.
  b) realizacja przedmiotu umowy do planowanej kwoty przeznaczonej w tym Rejonie.
 7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Rejonie Nr II w miejscowości Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty, Drużków Pusty, Połom Mały, gmina Iwkowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
  Zamawiający: Gmina Iwkowa, Iwkowa
  1. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w terenie górzystym,
  sprzętem i materiałem będącym w dyspozycji Wykonawcy.
  Zimowe utrzymanie dróg dotyczy:
  - dokończenia sezonu zimowego 2009/2010,
  - sezon zimowy 2010/2011,
  w REJONIE NR II o dł. 18,6 km, w miejscowości Iwkowa, Porąbka Iwkowska,
  Kąty, Drużków Pusty, Połom Mały.
  1.1. Zakres robót obejmuje:
  zimowe utrzymanie dróg w Rejonie nr II poprzez odśnieżanie i likwidację gołoledzi
  w sposób zapewniający ciągłość przejazdu stosownie do istniejących warunków atmosferycznych, w pierwszej kolejności dróg oznaczonych numerami od 1-8, w drugiej kolejności drogi oznaczone numerami od 9-18 oraz całodobowe patrolowanie - interwencyjne.
  Lp.
  Nazwa drogi Osoba upoważniona do stwierdz. wykonania usługi
  1 Porąbka Iwkowska - Drużków Pusty cała długość Zdzisław Figiel
  2 Drużków Pusty - Połom Mały - Zatoki cała długość Marian Zapiór
  3 Iwkowa - Pagórek cała długość Cecylia Szot
  4 Kąty - Sławikówka cała długość Ryszard Stanuch
  5 Połom Mały - Witowice cała długość (do końca
  granicy gminy) Marian Pytel
  6 Porąbka Iwkowska - Motakówka cała długość Zbigniew Dzięgiel
  7 Porąbka Iwkowska - Agronomówka cała długość Maria Serafin
  8 Porąbka Iwkowska - Mulkówka cała długość Julian Nowicki
  9 Iwkowa - Kąciny do posesji Państwa
  Tabaszewskich Barbara Tabaszewska -Mędrek
  10 Połom Mały - Wytrzyszczka cała długość (do końca
  granicy gminy) Marian Zapiór
  11
  Połom Mały - Porąbka Iwkowska od początku drogi do
  posesji państwa Horowskich Władysław Horowski
  12 Porąbka Iwkowska - Psia Góra od drogi powiatowej do
  posesji Państwa Zapiórów) Anna Zapiór
  13 Iwkowa Kąciny - Wytrzyszczka cała długość (do końca
  granicy gminy) Stanisław Krakowski
  14 Drużków Pusty - Rędziny od drogi gminnej na długości
  200 mb Stanisław Kryjomski
  15 Porąbka Iwkowska - Zarzecze od drogi powiatowej
  do posesji Państwa Figlów Józef Figiel
  16 Kąty - Drużków Pusty od drogi gminnej na długości
  200 mb Andrzej Mida
  17 Drużków Pusty - Kamieniec od drogi powiatowej
  na dł. 400mb Zdzisław Figiel
  18 Iwkowa - Kozieniec cała długość Dziedzic Stanisław


  2. Odśnieżanie i likwidację gołoledzi należy prowadzić:
  - na polecenie Wójta Gminy, Kierownika Referatu ITK lub Inspektora ds.
  drogownictwa (dotyczy odśnieżania i likwidacji gołoledzi).
  - bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza
  10 cm i nadal trwają opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający tworzeniu się zasp (dotyczy odśnieżania),
  - bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko gołoledzi (dotyczy posypki) w szczególności na wzniesieniach, zakrętach, skrzyżowaniach, zjazdach, podjazdach, miejscach mało widocznych i innych niebezpiecznych dla ruchu odcinkach dróg.

  3. Wymagania dotyczące sprzętu:
  Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania co najmniej:
  - jednego ciągnika: moc min. 52 kM, napęd min. 2 x 4 z pługiem zawieszanym czołowo
  przygotowanym do odśnieżania,
  - jednego ciągnika: moc min. 52 kM, napęd min. 2 x 4 przygotowanym do posypki,
  - jeden pług wirnikowy doczepiany lub samobieżny
  Dodatkowo można zastosować - w miejscach (odcinkach) gdzie jest to możliwe -
  samochód ciężarowy: moc min. 120 kM z pługiem zawieszanym czołowo przygotowanym do odśnieżania lub samochód ciężarowy: moc min. 120 kM przygotowany do posypki.
  Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty, odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz winien być dostosowany do specyfiki usytuowania oraz szerokości dróg gminnych.

  4. Wymagania dotyczące posypki:
  Posypka dróg materiałem uszorstniającym bez dodatku środków chemicznych, jedynie w szczególnych przypadkach na polecenie Zamawiającego dopuszczalne jest ich stosowanie. Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy.

  5. Sposób potwierdzania wykonanych robót
  Osoby wymienione w pkt I ppkt 1.1 będą stwierdzać (w tzw. raportach dnia), że prace zostały
  wykonane zgodnie w określonym terminie.

  6. Płatności
  a) ustala się, że faktury będą wystawiane jeden raz w miesiącu, za wykonane roboty
  w miesiącu poprzedzającym miesiąc wystawienia faktury, załączając do niego dokumentację
  rozliczeniową wykonanej pracy (tzw. raporty dnia). Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wg. wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
  Dokumentacja rozliczeniowa wykonanej pracy (tzw. raport dnia), ma być przedstawiona Zamawiającemu na każde żądanie.
  b) realizacja przedmiotu umowy do planowanej kwoty przeznaczonej w tym Rejonie.