Kogo reprezentuje osoba

Żuczek Krystyna

w KRS

Krystyna Żuczek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Nazwisko:Żuczek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Oborniki Śląskie (Dolnośląskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejewski Przemysław Adam, Białkowska Aneta, Borowski Maciej, Błońska Agnieszka, Czekała Renata, Danek Wacława, Dygant Stanisław, Gągol Beata, Garbacz Czesław, Gąsiorowska Elżbieta, Grys Maria, Gurgul Małgorzata, Hołodniuk Krystyna, Iwańczak Dorota, Jędrzejewska Helena, Jerzyk Marcin Sebastian, Kasperkiewicz Anna, Kwiatkowski Krzysztof, Misiorek Paweł Lucjan, Orkisz Janina, Pempera Krystyna, Piech Ewelina, Piwowarska Alicja, Podolska Krystyna, Podrygajło Andrzej, Przeor Elżbieta Sabina, Przeor Nalepa Agnieszka, Radziwon Joanna, Rybka Maria, Skorupa Zbigniew, Ślązak Zofia, Śliwińska Wioleta, Such Adela, Wiatr Jadwiga, Wojciów Dorota, Ziomkowksa Edyta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łuczak Irena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aqua Łososiowice Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000657656
 2. Bank Spółdzielczy W Obornikach Śląskich, Oborniki Śląskie − KRS 0000124028
 3. Biznespark Rokita Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000039889
 4. Cech Rzemiosł Różnych, Wołów − KRS 0000051510
 5. Centrum Wspierania Biznesu Partner Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000049551
 6. Dolnośląskie Stowarzyszenie Biznesu, Brzeg Dolny − KRS 0000056586
 7. Ekologistyka Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000236344
 8. Elpis Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000596011
 9. Fate Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000596031
 10. Fundacja Na Rzecz Ziemi Wołowskiej, Wołów − KRS 0000495450
 11. Fundacja Rozwoju Gminy Brzeg Dolny, Brzeg Dolny − KRS 0000061785
 12. Fundacja Świat Operetki, Wrocław − KRS 0000042818
 13. Gaia Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością, Brzeg Dolny − KRS 0000596029
 14. Hebe Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000609682
 15. Klub Motocross Prusice, Prusice − KRS 0000410248
 16. Klub Piłkarski Brzeg Dolny, Brzeg Dolny − KRS 0000225124
 17. Kosmet Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000384112
 18. Miejski Klub Sportowy Rokita Brzeg Dolny, Brzeg Dolny − KRS 0000075903
 19. New Better Industry Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000367976
 20. Pcc Abc Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000366715
 21. Pcc Consumer Products Czechowice S.A., Czechowice-dziedzice − KRS 0000276919
 22. Pcc Exol S.A., Brzeg Dolny − KRS 0000306150
 23. Pcc Mcaa Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000366820
 24. Pcc Pu Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000496673
 25. Pcc Rokita S.A., Brzeg Dolny − KRS 0000105885
 26. Stowarzyszenie Kolekcjonerów We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000051507
 27. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, Trzebnica − KRS 0000320987
 28. Stowarzyszenie Prusiczanin, Prusice − KRS 0000417918
 29. Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa, Pęgów − KRS 0000299410

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Żmigrodzie, Żmigród − KRS 0000127384
 2. Bezpieczeństwo i Ochrona Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000112828
 3. Chemipark Technologiczny Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000285807
 4. Distripark.com Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000577507
 5. Ekostar Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000079218
 6. Feralco Polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000074685
 7. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Brzeg Dolny − KRS 0000176550
 8. Oco S.A., Oleśnica − KRS 0000123251
 9. Organika M Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000255456
 10. Pcc Autochem Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000062377
 11. Pcc Consumer Products Kosmet Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000002277
 12. Pcc It S.A., Brzeg Dolny − KRS 0000027753
 13. Rokita - Finance Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000056317
 14. Rokita-tensis Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000074130
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik, Brzeg Dolny − KRS 0000051624
 16. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Wrocław − KRS 0000055657
 17. Zakład Wodno Kanalizacyjny Sp. Z O.O. ., Brzeg Dolny − KRS 0000081373

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1 000 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Prusice, Prusice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi udzielenia i obsługi kredytu odnawialnego w wysokości 1 000 000,00 zł w rachunku bieżącym.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 459.000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Jemielno, Jemielno
  1.Przedmiotem zamówienia będzie koszt udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
  w wysokości 459.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jemielno na rok 2016 w wysokości 182.382,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 276.618,00 zł
  a) Okres kredytowania wynosi od grudnia 2016r. do grudnia 2026r. ;
  b) Karencja w spłacie kapitału do 25 marca 2025 roku./pierwsza rata spłaty kapitału/ ;
  c) Spłata odsetek nastąpi w okresach miesięcznych z dołu do końca każdego miesiąca;
  d) Spłaty kapitału nastąpią:
  w roku 2025
  25.03.2025 - 31.300,00 zł
  25.04.2025 - 31.300,00 zł
  25.05.2025 - 31.300,00 zł
  25.06.2025 - 31.300,00 zł
  25.07.2025 - 31.300,00 zł
  25.08.2025 - 31.300,00 zł
  25.09.2025 - 31.300,00 zł
  25.10.2025 - 31.300,00 zł
  25.11.2025 - 31.300,00 zł
  25.12.2025 - 31.300,00 zł
  w roku 2026
  25.03.2026 - 36.500,00 zł
  25.04.2026 - 36.500,00 zł
  25.05.2026 - 36.500,00 zł
  25.06.2026 - 36.500,00 zł
  2.Oferent uzyska od Zamawiającego zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową .
  3.Przedmiotowy kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu.
  4.Opłata za złożenie wniosku o udzielenie kredytu -0 zł, opłata za przedterminową spłatę
  kredytu - 0 zł, prowizja bankowa - 0 zł
 3. Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Prusice, Prusice
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi udzielenia i obsługi kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł. 2. Wypłata kredytu w jednej transzy na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w kwocie 1 000 000 zł, nie później 7 od zawarcia umowy. 3. Spłata odsetek i kredytu: miesięcznie. 4. Oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki WIBOR 3M z dnia 25 stycznia 2016 r. powiększone o stałą marżę banku. 5. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu poza prowizją przygotowawczą, której wysokość należy wykazać w formularzu ofertowym oraz w symulacyjnym harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 6. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z części wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 8. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat od niewykorzystanej części kredytu. 9. W przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat rat kredytu. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. 11. Odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu, a każdy dzień za 1/365 część roku. 12. Szczegółowe warunki udzielonego kredytu zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik do wniosku
 4. Udzielenie i obsługa odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000 zł
  Zamawiający: Gmina Prusice, Prusice
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi udzielenia i obsługi kredytu odnawialnego w wysokości 3 000 000,00 zł w rachunku bieżącym.
  2) Kredyt ewidencjonowany jest na rachunku bieżącym Zamawiającego nr 59 9583 0009 0200 1300 2002 0163 prowadzonym przez Wykonawcę.
  3) Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku bieżącego do ustalonej maksymalnej kwoty kredytu.
  4) Oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki WIBOR 3M dla terminu 3 miesięcznego ustalana jest, jako średnia arytmetyczna stawka z miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.
  5) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu poza prowizją przygotowawczą, której wysokość należy wykazać w formularzu ofertowym oraz w symulacyjnym harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza ofertowego.
  6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z części wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  7) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat od niewykorzystanej części kredytu.
  8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
  9) Odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu, a każdy dzień za 1/365 część roku.
  10) Szczegółowe warunki udzielonego kredytu zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zaproszenia.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w wysokości 900 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2015 powstałego w skutek konieczności zakończenia finansowej realizacji projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, studzienkami, komorami armatury i przyłączami do budynków dla miejscowości: Pietrowice Małe, Ligotka, Krościna Mała, Dębnica i miasto Prusice oraz budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Prusice odprowadzającą ścieki ze strefy ekonomicznej, (...)
  Zamawiający: Gmina Prusice, Prusice
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Udzielenia i obsługa kredytu krótkoterminowego w wysokości 900 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2015 powstałego w skutek konieczności zakończenia finansowej realizacji projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, studzienkami, komorami armatury i przyłączami do budynków dla miejscowości: Pietrowice Małe, Ligotka, Krościna Mała, Dębnica i miasto Prusice oraz budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Prusice odprowadzającą ścieki ze strefy ekonomicznej, planowanego osiedla oraz w drodze gminnej, wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci (zgodnie z dokumentacją projektową). 2) Wypłata kredytu w jednej transz na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w kwocie 900 000 zł najpóźniej następnego dnia po dacie zawarcia umowy. 3) Spłata odsetek i kredytu: miesięcznie. 4) Oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki WIBOR 3M dla terminu 3 miesięcznego ustalana jest, jako średnia arytmetyczna stawka z miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał. 5) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu poza prowizją przygotowawczą, której wysokość należy wykazać w formularzu ofertowym oraz w symulacyjnym harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. 6) Zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z części wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 8) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat od niewykorzystanej części kredytu. 9) W przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat rat kredytu. 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. 11) Odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu, a każdy dzień za 1/365 część roku. 12) Szczegółowe warunki udzielonego kredytu zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik do wniosku
 6. Przedmiotem zamówienia będzie koszt udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 293.000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy Jemielno, Jemielno
  1.Przedmiotem zamówienia będzie koszt udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 293.000,00 zł.
  a)Okres kredytowania wynosi od grudnia 2014r. do grudnia 2025r.;
  b)Karencja w spłacie kapitału do 25 marca 2016r.pierwsza rata spłaty kapitału;
  c)Spłata odsetek nastąpi w okresach miesięcznych z dołu do końca każdego miesiąca;
  d) Spłaty kapitału nastąpią:
  w roku 2016- 25.03.2016 3.400,00 zł,w roku 2017- 25.03.2017 10.000,00 zł
  w roku 2018- 25.03.2018 - 10.000,00 zł,w roku 2019- 25.03.2019-10.200,00 zł
  w roku 2020- 25.03.2020-19.400,00 zł,w roku 2021-25.03.2021- 10.000,00 zł,
  w roku 2022-25.03.2022 -10.000,00 zł, w roku 2023-25.03.2023 -10.000,00 zł,
  w roku 2024-25.03.2024 -13.000,00 zł,w roku 2025- 25.03.2025 -39.400,00 zł,
  25.05.2025 39.400,00 zł-25.09.2025 -39.400,00 zł-25.11.2025 -39.400,00 zł
  30.12.2025 39.400,00 zł
  e) Spłata raty w miesiącu grudniu 2025r. przypada na dzień 30.12.2025r.
  2.Oferent uzyska od Zamawiającego zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową .
  3.Przedmiotowy kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
  4.Opłata za złożenie wniosku o udzielenie kredytu -0 zł, opłata za przedterminową spłatę kredytu - 0 zł, prowizja bankowa - 0 zł
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Wińsko, Wińsko
  Przedmiotem zamówienia będzie koszt udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1.060.324,00 zł.
  a) Okres kredytowania wynosi od lipca 2012 r. do listopada 2017r.
  b) Karencja w spłacie kapitału do 24 lutego 2015r.
  c) Karencja w spłacie odsetek do końca stycznia 2013r.
  d) spłata odsetek po upływie karencji w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca. W przypadku gdy termin zapłaty przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy,
  e) spłata kapitału nastąpi:
  w roku 2015 w kwocie 200.000,00 zł w miesiącu: luty, maj, sierpień, listopad;
  w roku 2016 w kwocie 460.324,00 zł w miesiącu: luty, maj, sierpień, listopad;
  w roku 2017 w kwocie 400.000,00 zł w miesiącu luty, maj, sierpień, listopad.
  f) Spłaty rat kapitału nastąpią do 25 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy termin zapłaty przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
  2. Oferent uzyska od Zamawiającego zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  3. Przedmiotowy kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  4. Opłata za złożenie wniosku o udzielenie kredytu - 0 zł, oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu wraz z odsetkami bez ponoszenia kosztów związanych z wcześniejszą spłatą.
  5. możliwość zmiany warunków umowy w zakresie terminów i kwot spłat kredytu bez ponoszenia kosztów związanych z tymi zmianami,
  6. termin postawienia do dyspozycji środków finansowych:
  a) 500.000,00 zł od podpisania umowy do 31 lipca 2012 roku,
  b) 560.324,00 zł od podpisania umowy do 30 września 2012 roku,
  7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004 - Usługi bankowe, 661130005 - usługi udzielania kredytu.
 8. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 440 000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
  Zamawiający: Urząd Gminy Jemielno, Jemielno
  1.Przedmiotem zamówienia będzie koszt udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
  w wysokości 440.000,00 zł.
  a) Okres kredytowania wynosi od grudnia 2012r. do grudnia 2023r. ;
  b) Karencja w spłacie kapitału do 25 marca 2022 r. ;
  c) Spłata odsetek nastąpi w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca;
  d) Spłata kapitału nastąpi:
  q w roku 2022 w kwocie 20.000,00 zł tj. 2 raty po 10.000,00 zł w miesiącu marcu, i wrześniu;
  q w roku 2023 w kwocie 420.000,00 zł tj. 12 rat po 35.000,00 zł w miesiącach od stycznia do grudnia;
  e) Spłaty rat kapitału nastąpią do 25 dnia każdego miesiąca, rata w miesiącu grudniu 2023r. przypada na dzień 30.12.2023r.
  2.Oferent uzyska od Zamawiającego zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową .
  3.Przedmiotowy kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 i pkt. 3 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów..
  4.Opłata za złożenie wniosku o udzielenie kredytu -0 zł, oraz opłata za przedterminową spłatę
  kredytu - 0 zł.
 9. Obsługa Bankowa Budżetu Powiatu Wołowskiego i jego Jednostek Organizacyjnych finansowanych poprzez ten budżet w latach 2011-2015.
  Zamawiający: Powiat Wołowski, Wołów
  Obsługa Bankowa Budżetu Powiatu Wołowskiego i jego Jednostek Organizacyjnych finansowanych poprzez ten budżet w latach 2011-2015. Szczegółowy zakres: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania bankowej obsługi budżetu Powiatu Wołowskiego i jednostek organizacyjnych w okresie 2011-2015 dotyczącej: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych zamawiającego oraz jej jednostek organizacyjnych ( wykaz jednostek Organizacyjnych Powiatu Wołowskiego zawarty jest w załączniku nr 7 niniejszej SIWZ) - przyjmowanie wpłat gotówkowych - dokonywanie wypłat gotówkowych - realizacji poleceń przelewów - możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zamawiającego - udostępnienie zamawiającemu elektronicznej usługi bankowej typu home banking, umożliwiającej dokonywanie przelewów z siedziby zamawiającego oraz uzyskanie informacji o stanie konta -uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (dotyczy wyłącznie rachunku bieżącego budżetu Powiatu); przyjmuje się że suma kwot kredytów krótkoterminowych zamawiających w roku budżetowym nie przekroczy 1 000 000,00 zł - inne czynności należące do obsługi bankowej Obsługa nie obejmuje wypłat środków dla bezrobotnych..
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 740 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011
  Zamawiający: Urząd Gminy Jemielno, Jemielno
  1.Przedmiotem zamówienia będzie koszt udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 740.000,00 zł.
  a) Okres kredytowania wynosi od maja 2011r. do grudnia 2022r. ;
  b) Karencja w spłacie kapitału do 25 marca 2018 r. ;
  c) Karencja w spłacie odsetek do końca stycznia 2012 roku;
  d) Spłata odsetek nastąpi w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca;
  e) Spłata kapitału nastąpi:
  -w roku 2018 w kwocie 30.000,00 zł tj. 3 raty po 10.000,00 zł w miesiącu marcu, wrześniu i listopadzie;
  -w roku 2019 w kwocie 20.000,00 zł tj. 2 raty po 10.000,00 zł w miesiącu wrześniu i listopadzie;
  -w roku 2020 w kwocie 60.000,00 zł tj.3 raty po 20.000,00zł w miesiącu marcu, wrześniu i listopadzie;
  -w roku 2021 w kwocie 160.000,00 zł tj.11 rat po 13.000,00 zł od m-ca stycznia do listopada i w m-cu grudniu 17.000,00 zł;
  -w roku 2022 w kwocie 470.000,00 zł tj.10 rat po 40.000,00 zł od m-ca stycznia do października oraz w miesiącach listopad-35.000,00zł i grudzień-35.000,00 zł;
  f) Spłaty rat kapitału nastąpią do 25 dnia każdego miesiąca, rata w miesiącu grudniu 2022r. przypada na dzień 30.12.2022r.
 11. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 970,000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010
  Zamawiający: Urząd Gminy Jemielno, Jemielno
  Przedmiotem zamówienia będzie koszt udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 970.000,00 zł.
  a) Okres kredytowania wynosi od września 2010r. do grudnia 2021r.
  b) Karencja w spłacie kapitału do 25 marca 2017 r.
  c) Spłata odsetek nastąpi w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca;
  d) Spłata kapitału nastąpi:
  -w roku 2017 w kwocie 30.000,00 zł tj. 3 raty po 10.000,00 zł w miesiącu marzec, czerwiec, wrzesień,
  - roku 2018 w kwocie 30.000,00 zł tj. 3 raty po 10.000,00 zł w miesiącu marzec, czerwiec, wrzesień;
  -w roku 2019 w kwocie 278.000,00 zł tj. od m-ca stycznia do listopada 11 rat po 23.000,00 zł i jedna rata w m-cu grudniu-25.000,00 zł;
  -w roku 2020 w kwocie 322.000,00 zł tj. od m-ca stycznia do listopada 11 rat po 26.000,00 zł i jedna rata w m-cu grudniu - 36.000,00 zł;
  -w roku 2021 w kwocie 310.000,00 zł tj. od m-ca stycznia do listopada 11 rat po 25.000,00 zł i jedna rata w m-cu grudniu - 35.000,00 zł,
  e) Spłaty rat kapitału nastąpią do 25 dnia każdego miesiąca,
 12. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000,00 zł na sfinansowaie planowanego deficytu w roku 2010.
  Zamawiający: Urząd Gminy Jemielno, Jemielno
  1.Przedmiotem zamówienia będzie koszt udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł.
  a) Okres kredytowania wynosi od czerwca 2010r. do października 2018r. ;
  b) Karencja w spłacie kapitału do 25 marca 2017 r. ;
  c) Spłata odsetek nastąpi w okresach miesięcznych do końca każdego miesiąca;
  d) Spłata kapitału nastąpi:
  qw roku 2017 w kwocie 100.000,00 zł tj. 10 rat po 10.000,00 zł od m-ca marca do m-ca grudnia ;
  qw roku 2018 w kwocie 200. 000,00 zł tj. 10 rat po 20.000,00 zł od m-ca stycznia do m-ca października;
  e) Spłaty rat kapitału nastąpią do 25 dnia każdego miesiąca, rata w miesiącu październiku 2018r. przypada na dzień 30.10.2018r.
 13. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2009
  Zamawiający: Gmina Wińsko, Wińsko
  Przedmiotem zamówienia będzie koszt udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
  w wysokości 1.000.000,00 zł.
  a) Okres kredytowania wynosi od lipca 2009r. do grudnia 2014r. ;
  b) Spłata kapitału nastąpi:
  w roku 2010 w kwocie 200.000,00 zł tj. 4 raty po 50.000,00 zł w miesiącu marcu, czerwcu i wrześniu, grudniu;
  w roku 2011 w kwocie 200.000,00 zł tj. 4 raty po 50.000,00 zł w miesiącu marcu, czerwcu i wrześniu, grudniu;
  w roku 2012 w kwocie 200.000,00 zł tj. 4 raty po 50.000,00 zł w miesiącu marcu, czerwcu i wrześniu, grudniu;
  w roku 2013 w kwocie 200.000,00 zł tj. 4 raty po 50.000,00 zł w miesiącu marcu, czerwcu i wrześniu, grudniu;
  w roku 2014 w kwocie 200.000,00 zł tj. 4 raty po 50.000,00 zł w miesiącu marcu, czerwcu i wrześniu, grudniu;
  c) Spłaty odsetek i rat kapitału nastąpią do 30 dnia każdego miesiąca tj. III, VI, IX, XII
  d) Okres karencji do 30 marca 2010r.

  Oferent uzyska od Zamawiającego zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci
  weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową .
  Przedmiotowy kredyt zgodnie z art.82 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych zostanie wykorzystany na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.