Kogo reprezentuje osoba

Żychlińska Katarzyna

w KRS

Katarzyna Żychlińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Nazwisko:Żychlińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1978 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Oława (Dolnośląskie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarczyk Joanna, Bilińska Mariola, Bochenkiewicz Patrycja Monika, Bojko Katarzyna, Buczyńska Magdalena, Burba Wiesława, Buśko Korniak Aneta Banku, Błachaniec Aleksandra, Błaszczyszyn Karolina, Chmielewski Andrzej, Chorbotowicz Sylwia, Dolińska Malinowska Izabela, Dolny Ewa, Draguła Alina, Drozd Katarzyna, Duszkiewicz Ewa, Dziębowska Jolanta, Ewiak Monika, Fudała Jolanta, Garbicz Joanna, Gęsior Małgorzata, Golec Bogusław, Gorzelak Stanisław, Gramza Roman, Greczyło Grażyna, Gręziak Sławomir Jerzy, Grzesiowska Bogusława, Haczkiewicz Ewelina, Idzikowski Jan, Jadach Joanna, Jarosławska Krystyna, Jaszczur Paulina Magdalena, Kalityński Paweł, Karg Aleksandra, Konarska Marta, Kotowska Maria, Kowalczyk Bednarz Anna, Kozakiewicz Sylwia, Kubik Justyna, Kułakowski Tomasz, Lechowicz Tobiasz, Leja Patrycja, Litowińska Barbara, Maćkowiak Marzena, Macyszyn Monika, Makowska Małgorzata, Markowska Agnieszka, Marmulewicz Jacek, Matyjewicz Dominika, Matyjewicz Krzysztof, Małek Daniel, Małek Ewa, Michalak Agnieszka, Miernik Dukielska Agata, Mokrynka Dorota, Nocek Joanna, Nowak Agnieszka, Nowak Aneta, Nowak Patrycja, Oltman Małgorzata, Otocka Wioletta, Ożga Elżbieta, Piestrak Maria, Pikińska Beata, Pilch Marta Karolina, Podawca Agnieszka, Polak Kołtowska Anna, Połomska Jolanta, Prałat Wiesława, Prusak Karolina, Płaza Danuta, Płoska Małgorzata, Robakowska Aneta, Rogińska Aneta, Rozmus Monika, Rudzińska Andżelika, Rup Katarzyna, Sapun Mirosława, Seretna Agnieszka, Silarska Anna, Skarbowska Gaj Wioletta, Skoczylas Katarzyna, Skorza Kamila, Sobiesiak Bartosz Michał, Sompolińska Paulina Anna, Sołtyńska Anna, Stachowska Dudek Joanna, Stadnik Andrzej, Stasiowska Renata, Steblewski Grzegorz, Stenzel Ewelina, Stępień Maria, Stracha Jolanta, Stróż Laszuk Katarzyna, Suchy Wit, Supińska Małgorzata, Świderska Teresa Katarzyna, Synowiec Stefan, Szałankiewicz Karolina, Szydłowska Agnieszka, Słabicka Paulina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żuraw Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Anndar Sp. Z O.O., Wola Skromowska − KRS 0000943825
 2. Bank Spółdzielczy W Kobierzycach, Kobierzyce − KRS 0000155482
 3. Bank Spółdzielczy W Oławie, Oława − KRS 0000043208
 4. Biuro Rachunkowe Lucrum Silesia Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000792613
 5. Energia Biznesu Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000445544
 6. Fundacja Świętego Jana Chrzciciela We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000966483
 7. Giga Mdm Sp. Z O.O., Oława − KRS 0000629343
 8. Kancelaria Radców Prawnych Kamp;l Legal Granat i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000296281
 9. Logan Witowice, Witowice − KRS 0000246015
 10. Miejsko-gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych W Jelczu-laskowicach, Jelcz-laskowice − KRS 0000063852
 11. Oławska Telewizja Kablowa, Oława − KRS 0000053831
 12. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe W Oławie, Oława − KRS 0000079450
 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jakub W Oławie, Oława − KRS 0000027283
 14. Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna Rozwoju Ziemi Jelczańsko - Laskowickiej, Miłoszyce − KRS 0000507947
 15. Stowarzyszenie Klub Żeglarski Ziemi Oławskiej, Oława − KRS 0000612785
 16. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Miłoszyc, Miłoszyce − KRS 0000343997
 17. Stowarzyszenie Razem Dla Rozwoju Pępic, Pępice − KRS 0000379245
 18. Stowarzyszenie Uśmiech Za Uśmiech, Marcinkowice − KRS 0000358536
 19. Towarzystwo Miłośników Ziemi Domaniowskiej, Domaniów − KRS 0000123941
 20. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O. W Domaniowie, Domaniów − KRS 0000612102
 21. Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. Z O.O., Gać − KRS 0000142896

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000123850
 2. Coco Solution Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000553934
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Domaniowie, Domaniów − KRS 0000170130
 4. Gramza Sp. Z O.O., Gać − KRS 0000348600
 5. Huta Oława S.A., Oława − KRS 0000047946
 6. Lucrum Silesia Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000502984
 7. Miejski Klub Sportowy Oława, Oława − KRS 0000097478
 8. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej-oława Sp. Z O.O., Oława − KRS 0000101760
 9. Międzyszkolny Klub Sportowy Olavia, Oława − KRS 0000213334
 10. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Odra, Oława − KRS 0000001779
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Oława, Oława − KRS 0000127639
 13. Südzucker Polska S.A., Wrocław − KRS 0000134177
 14. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.484.700,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji samorządowych
  Zamawiający: Gmina Kunice, Kunice
  Opis przedmiotu zamówienia według CPV : 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.484.700,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji samorządowych, na następujących warunkach:
  1) Kredyt w kwocie do 2.484.700,00zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset zł)
  2) Kredyt w PLN
  3) Planowany okres kredytowania od daty zawarcia umowy do 30.06.2025 r.
  4) Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy złożonej w banku mailem lub faksem najpóźniej w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym datę wypłaty transzy kredytu.
  5) Okres spłaty kapitału 31.03.2023 r. - 30.06.2025 r.
  6) Spłata rat kapitałowych - wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ;
  7) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR - 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy.
  8) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie.
  9) Jeśli dzień spłaty kredytu i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi w następnym dniu roboczym po tym terminie.
  10) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika.
  12) Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika.
  13) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
  14) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia
  w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty.
  15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przedterminowej spłaty części kredytu.
  16) Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Kunice.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Skarbimierz na 2015 rok, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Gmina Skarbimierz, Skarbimierz
  1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Skarbimierz na 2015 rok, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  na następujących warunkach:
  a)przeznaczenie kredytu :
  pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Skarbimierz na 2015 rok, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  kwota kredytu: 3 000 000,00zł (słownie: trzy miliony złotych ).
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 602.000 zł, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
  Zamawiający: Gmina Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie
  Przedmiotem niniejszego zamówienia
  jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 602.000 zł, na spłatę kredytów i pożyczek z lat
  ubiegłych, na następujących warunkach: 1) Kredyt w kwocie do 602.000 zł (sześćset dwa tysiące złotych) 2)
  Kredyt w PLN 3) Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji
  Kredytobiorcy złożonej w banku lub faksem najpóźniej w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym datę
  wypłaty transzy kredytu. 4) Okres spłaty kapitału 1.01.2018 r. - 30.11.2024r. 5) Spłata rat kapitałowych - wg
  harmonogramu wskazanego w pkt. 5 niniejszej SIWZ; 6) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku
  rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR - 3M dla depozytów 3-miesięcznych z
  ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy. 7) W
  całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu
  udzielonego kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec ostatniego dnia każdego
  miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. 8) O wysokości stawki bazowej
  (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany
  pisemnie. 9) Jeśli dzień spłaty kredytu i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi wnastępnym dniu roboczym po tym terminie. 10) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 11) Zabezpieczeniem
  kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika.
  12) Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika. 13) Dopuszcza się
  możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 14) Zamawiający
  zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów,
  odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty. 15) Zamawiający
  przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu ,bez
  ponoszenia dodatkowych kosztów . 16) Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek
  Gminy Wądroże Wielkie, 17) Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej
  prowizji od kredytu tj.: prowizji przygotowawczej, prowizji od przyznanego kredytu.
 4. UZYSKANIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 1.000.000,00 zł (SŁOWNIE: JEDEN MILION ZŁOTYCH) PRZEZ GMINĘ BOLKÓW NA SPŁATĘ W 2015 R. ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Zamawiający: Gmina Bolków, Bolków
  Uzyskanie kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł przez Gminę Bolków na:
  SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Przeznaczenie kredytu : - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .
  Okres kredytowania - od 30 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2025 r.
  Spłata rat kredytu w okresach półrocznych od 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2025 r po 100.000,00 zł rocznie.
  Spłata odsetek w okresach półrocznych, od dnia zaciągnięcia kredytu, na koniec każdego półrocza.
  Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej WIBOR ustalonej w/g stawki WIBOR 3M według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego, kolejnych (półrocznych) i ostatniego okresu obrachunkowego. W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono odpowiedniej stawki WIBOR, obowiązuje stawka WIBOR z dnia poprzedzającego dzień, w którym nie było notowań dla danej stawki.
  Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Do wyliczeń ceny oferty przyjmuje się trzy transze : 1) pierwsza transza w wysokości 200.000,00 zł w dniu 30 czerwca 2015 r. 2) druga transza w wysokości 300.000,00 zł w dniu 30 września 2015 r.3) trzecia transza wysokości 500.000,00 zł w dniu 30 grudnia 2015 r..
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć spłatę zaciągniętego kredytu lub poszczególnych rat przed upływem terminu ich płatności. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu.
  W przedmiocie zamówienia i w umowie kredytowej przyjmuje się zapis kredyt może być wykorzystany w kwotach i terminach dostosowanych do potrzeb zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
  Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na wzorze danego banku zgodnym z ogólnymi warunkami zawartymi w załączonym do SIWZ projekcie umowy.
  Podstawa do wyliczenia ceny oferty będącej przedmiotem oceny: -do ustalenia ceny ofert za cały okres kredytowania tj. od 30.06.2015 r. do 31 grudnia 2025 r. należy przyjąć : -stały WIBOR wg stawek WIBOR 3M na dzień 05.06.2015 r. w stosunku rocznym - .................... zł., w umowie zostanie wprowadzony zapis o zmiennej stopie procentowej WIBOR ustalonej w/g stawki WIBOR 3M według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie pierwszego, kolejnych (kwartalnych) i ostatniego okresu obrachunkowego. W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono odpowiedniej stawki WIBOR, obowiązuje stawka WIBOR z dnia poprzedzającego dzień, w którym nie było notowań dla danej stawki) -stała marża - .......% ...................... zł. w/g wykonawcy (jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -jednorazowa prowizja ........% ........................ zł.(jej wysokość będzie wstawiona do umowy) -spłata odsetek i kredytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych) - w każdym czasie pomiędzy 30.06.2016 r., a 31.12.2025 roku.
  Dla celów wyliczenia ceny oferty należy przyjąć każdy miesiąc z rzeczywistą liczbą dni, a każdy rok jako 365 dni.
 5. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 518.049,00ZŁ NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN.: BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. CHOPINA W LEWINIE BRZESKIM WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ODWODNIENIEM
  Zamawiający: Burmistrz Lewina Brzeskiego, Lewin Brzeski
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 518.049,00zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi gminnej - ul. Chopina w Lewinie Brzeskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Warunki udzielenia kredytu: - uruchomienie kredytu ma nastąpić w pierwszej dekadzie grudnia 2014 roku, - spłata kredytu następować będzie kwartalnie w ostatnim dniu każdego kwartału w latach 2015-2024, - spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie ratach miesięcznych, - źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne Gminy, - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, - środki pochodzące z kredytu po okazaniu faktury od Wykonawcy zadania na podstawie podpisanej umowy, winny być przekazane na rachunek dochodów Gminy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia (we wzorze oferty), że nie będzie naliczał kosztów z tytułu: - opłaty za uruchomienie kredytu, - prowizji za sporządzanie aneksów, - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu..
 6. Udzielenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS - 9 na dz. nr 10/56 AM-34 w Jelczu - Laskowicach.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS sp. z o.o., Jelcz-Laskowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotowego w wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) na częściowe sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS - 9 na dz. nr 10/56 AM-34 w Jelczu - Laskowicach. a) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres do 240 miesięcy. b) Kredyt stanowi do 30% planowanego kosztu inwestycji. c) Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. d) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego po zaangażowaniu środków własnych w wysokości min. 25% planowanego kosztu inwestycji. e) Wykonawca dopuści możliwość wykorzystania przez kredytobiorcę mniejszej niż określona w zamówieniu kwoty kredytu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji f) Wykonawca dopuści możliwość spłaty wykorzystanego kredytu przed ustalonym terminem bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji.
  2. Wykorzystanie kredytu nastąpi w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. 3.
  Na potrzeby opracowania przez Wykonawców oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym,
  Zamawiający określa przewidywane uruchomienie kredytu, jako 6 transz: a) I transza nie wcześniej niż

  20.11.2015 r. b) II transza nie wcześniej niż 20.12.2015 r. c) III transza nie wcześniej niż 20.01.2016 r. d) IV transza nie wcześniej niż 20.02.2016 r. e) V transza nie wcześniej niż 20.03.2016 r. f) VI transza nie wcześniej niż 20.04.2016 r. 4. Faktyczne uruchamianie środków następować będzie w transzach uzależnionych od postępu realizacji inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS
  - 9) wraz z budową urządzeń i instalacji, przyłączy wod. - kan. i wód opadowych, parkingu i chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dz. nr 10/56 AM-34 w Jelczu - Laskowicach 5. O wysokości i terminie poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo mniejszego wykorzystania kwoty kredytu bez prowizji i opłat, zwłaszcza w przypadku zmniejszenia planu wydatków lub odstąpienia od realizacji inwestycji. 7. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS - 9) wraz z budową urządzeń i instalacji, przyłączy wod. - kan. i wód opadowych, parkingu i chodników oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na dz. nr 10/56 AM-34 w Jelczu - Laskowicach 8. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych utworzonych w ramach inwestycji: - 1 795,00 m2 9. Koszty przedsięwzięcia inwestycyjno -budowlanego szacowane na kwotę: - 5 564 298,20 zł 10. Zakładane są następujące źródła finansowania inwestycji: a) Kredyt - 1 500 000,00 zł b) Środki własne - w tym: 10.b.1. Partycypacje przyszłych najemców do 30% kosztów inwestycji - 1 574 215,00 zł 10.b.2. Środki finansowe własne Zamawiającego
  - 1 970 083,20 zł 10.b.3. Wartość działki (aport Gminy - wniesiony) - 520 000,00 zł 11. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 12. Wykonawca przekaże środki w formie bezgotówkowej na dobro rachunku bankowego wskazanego w umowie. 13. Spłata zadłużenia będzie następowała według formuły stałych rat kapitałowo - odsetkowych (annuitetowych) 14. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczne wyciągi bankowe potwierdzające dokonane operacje na rachunku kredytowym (w tym naliczone i spłacone odsetki), bez prowizji i opłat. 15. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma wysokości stawki WIBOR 3M i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy. 16. O wysokości oprocentowania obowiązującego w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie do 12 - go dnia każdego miesiąca w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. 17. Spłata odsetek, naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach miesięcznych w 25 - tym dniu każdego następnego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej w 12 - tym dniu każdego następnego miesiąca - bez obciążania Zamawiającego kosztami. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. 18. Za

  spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 19. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 20. Spłata rat kapitałowych z umowy kredytowej następować będzie w 25 - dniu każdego miesiąca. 21. Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 22. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni kalendarzowych przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego (bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji oraz bez konieczności zapłaty odsetek za okres niewykorzystany). 23. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie kredytowania. 24. Dopuszczalnym zabezpieczeniem spłaty kredytu może być: a) obciążenie hipoteki nieruchomości do wartości stanowiącej co najmniej równowartość kwoty głównej i odsetki, b) obciążenie hipoteki nieruchomości dodatkowej stanowiącej własność Zamawiającego, c) cesja praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, d) cesja wierzytelności z tytułu należnych rocznych czynszów z kredytowanej nieruchomości, e) pisemne oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na mocy bankowego tytułu egzekucyjnego w razie nie spłacania zobowiązania. Zamawiający dopuszcza łączoną formę zabezpieczenia (zastosowanie więcej niż jednego środka). 25. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. 26. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat. Wszelkie koszty kredytu muszą zawierać się w marży banku. 27. Dokumenty do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego wg wyboru i potrzeb Wykonawcy, są do wglądu w siedzibie Zamawiającego..
 7. ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO
  Zamawiający: Gmina Pieńsk, Pieńsk
  Umieszczono na stronie zamawiającego. Zaistniała sytuacja wynika z tabelarycznych zestawień
 8. Udzielenie kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn: Remont świetlicy wiejskiej w Grudzy celem utworzenia Izerskiego Centrum Aktywizacji Kobiet.
  Zamawiający: Gmina Mirsk, Mirsk
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego:
  1)Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Remont świetlicy wiejskiej w Grudzy celem utworzenia Izerskiego Centrum Aktywizacji Kobiet.
  2)Kwota kredytu - 640.000,00 zł.
  3)Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M (zmienny ) jako stawkę bazową powiększoną o oferowaną marżę banku.
  4)Do w/w stawki WIBOR 3M (zmienny) zostanie doliczona marża banku stała w okresie kredytowania (dla celów wyliczenia oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 09.09.2014r.).
  5)Okres kredytowania 148 rat tj. od 09.2014r. do 31.12.2026r.
  6)Spłata kredytu następować będzie w ratach miesięcznych w okresie 10 lat, licząc od 31 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2026r., spłata odsetek w ratach miesięcznych, naliczanych od dnia uruchomienia kredytu, płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.
  7)Prowizja od udzielonego kredytu w wysokości nie więcej niż 0,5%, naliczona przez Wykonawcę płatna będzie jednorazowo w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
  8)Naliczane odsetki z tytułu udzielenia kredytu nie będą kapitalizowane
 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 2.400.000 zł
  Zamawiający: Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu, Brzeg
  Przedmiot zamówienia obejmuje: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) w związku z zakupem nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Małujowickiej (działka nr 571/3, AM-9 obręb 1101 Rataje o pow. 54,4735 ha).
  Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 2.400.000 zł na warunkach określonych we wzorze umowy,
  Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki w dniu podpisania umowy, a uruchomienie kredytu przez Wykonawcę nastąpi na wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przedłożenia wniosku o wypłatę na konto wskazane przez Zamawiającego nie później jednak niż do dnia 31.08.2014 r.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu lub całości kredytu w terminie przez niego wyznaczonym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu. Zamawiający z powyższego tytułu nie poniesie dodatkowych kosztów.
  Wcześniejsza spłata kredytu może wiązać się ze skróconym okresem kredytowania.
  W przypadku przedterminowej spłaty części kredytu, strony ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższe czynności Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami. Wcześniejsza spłata całości bądź części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. W przepadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu odsetki naliczane będą do dnia dokonania w/w transakcji.
  Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.
  Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu obliczone będzie według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR dla złotowych depozytów trzymiesięcznych na rynku międzybankowym z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki powiększony o stałą marżę Wykonawcy. Marża Wykonawcy przez cały okres kredytowania jest stała, odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu a każdy dzień za 1/365 część roku.
  Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy czym:
  -pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,
  -ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.
  Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc, za który zostały naliczone od faktycznie wykorzystanego kredytu. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia dla Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności odsetek w formie papierowej lub elektronicznej, spłata rat kapitałowych będzie następować w 20 ratach zgodnie z przyjętym harmonogramem stanowiącym integralną część umowy w okresach kwartalnych płatnych do końca każdego kwartału, przy czym spłata pierwszej rata kapitałowej wykorzystanego kredytu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2015r.
  Jeżeli data spłaty raty kredytu i odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na dzień niebędący dniem roboczym dla Wykonawcy i Zamawiającego uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.
  Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika.
  Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej, a także prowizji od udzielonego kredytu, ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu.
 10. Obsługa bankowa Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2014-2018
  Zamawiający: Gmina Oława, Oława
  3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na pełnej obsłudze bankowej Gminy Oława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2014 do 2018 r. Zamawiający informuje, iż w grudniu 2013 r. budżet Gminy był prowadzony przy pomocy 45 rachunków. W miejscu siedziby Zamawiającego było prowadzonych 11 rachunków, natomiast poza miejscem siedziby Zamawiającego było prowadzonych 34 rachunków. Zamawiający informuje, iż ilość rachunków w trakcie obowiązywania umowy może się zmienić. Może to dotyczyć rachunków inwestycji, nowych jednostek organizacyjnych oraz innych rachunków, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy. 3.2. Szczegółowy zakres usług obejmuje: 1) Otwarcie 45 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. 2) Prowadzenie 16 sztuk rachunków bieżących wraz z codziennym wydawaniem wyciągów w formie papierowej i udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu. 3) Prowadzenie 29 sztuk rachunków pomocniczych wraz z udostępnieniem możliwości pobierania wyciągów za pośrednictwem internetu. 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że miesięcznie jest to średnio 120 sztuk wpłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 300.000 zł. 5) Realizacja wypłat gotówkowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że jest to średnio miesięcznie: -100 sztuk wypłat w różnych wartościach, na ogólną kwotę około 30.000 zł. dla świadczeniobiorców GOPS. Wypłaty będą realizowane na podstawie imiennych list wypłat zasiłków/świadczeń sporządzonych przez GOPS 6) Sprzedaż blankietów czekowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2013 r., że średnio w miesiącu Gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 60 czeków. 7) Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany, na co najmniej 5 stanowiskach. W części jednostek organizacyjnych będzie funkcjonować więcej niż jedno stanowisko. Liczba użytkowników około 5 co oznacza, że prawie w każdej jednostce organizacyjnej Gminy musi być wyznaczona więcej niż jedna osoba do obsługi systemu bankowości elektronicznej. 8) Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca - bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej. 9) Realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 2.600 sztuk przelewów. 10) Realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 630 sztuk przelewów. 11) Sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że miesięcznie może to być średnio 1 dokument. 12) Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2013 roku - że miesięcznie może to być średnio 20 sztuk przelewów. 13) Zasilanie przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy Gminy i odprowadzanie nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu. Dla porównania ofert jest to jedno zasilenie i odprowadzenie dziennie kwoty 5.000,00 zł. 14) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2.500.000 zł. W związku z tym, iż zamawiający nie jest w stanie określić, zarówno wysokości kredytu w każdym roku, okresu w jakim kredyt może być wykorzystywany i w jakiej wysokości salda w konkretnym dniu - dla porównania ofert należy przyjąć kredyt w kwocie 2.500.000 zł. w każdym roku. Zamawiający wymaga od wykonawców, aby kredyt był oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Do obliczenia wysokości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy stosować stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, przed miesiącem, w którym upływa termin składania ofert (np. jeżeli oferta jest składana w styczniu, to jest to stawka WIBOR 1 M z miesiąca grudnia). Formuła naliczania oprocentowania, zawarta w umowie będzie następująca - Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Oprocentowanie będzie obliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych wg stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca i stałej marży banku zaproponowanej w złożonej ofercie. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu, obliczone w pełnej wysokości salda kredytu w czasie obowiązywania umowy, na dzień jego zaciągnięcia. Termin w dniach, na udzielanie kredytu w rachunku bieżącym to liczba dni, niezbędnych bankowi na udzielenie w/w kredytu. Jest to termin liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku, do dnia zawarcia umowy. 15) Przechowywanie depozytów rzeczowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie danych historycznych z 2013 roku - że średnio miesięcznie może to być 1 sztuka depozytów. 16) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie na podstawie danych historycznych z 2013 roku - że średnio miesięcznie może to być 1 sztuka dokumentów. 3.3. Dodatkowe warunki i ustalenia dotyczące realizacji zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia innych usług, które będą dostępne w przyszłości, na preferencyjnych warunkach. 2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych kapitalizowane będą nie rzadziej niż raz na kwartał. 3) Opłaty i prowizje będą pobierane nie częściej niż raz w miesiącu. 4) Bank ponosi odpowiedzialność za wykonywanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania lokat w innych bankach. 6) Wybrany oferent ma obowiązek w terminie 5 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia umowę zawierającą w swojej treści wszelkie warunki określone w przedmiocie zamówienia niniejszej SIWZ. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Gminy Oława, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym przetargu. 8) Wykonawca - Bank musi posiadać w Oławie oddział upoważniony do dokonywania wszelkich dyspozycji i podejmowania decyzji w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia oraz wykonywać usługi bankowe w zakresie instalacji, aktualizacji i szkolenia w systemie bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego. Oddział Banku w Oławie musi być czynny w godzinach urzędowania Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. 9) Zamawiający zastrzega, że podane średnie wartości miesięczne są wartościami szacunkowymi i mogą się zmienić w trakcie trwania umowy. W przypadku zmiany liczby lub wartości usług warunki cenowe określone w postępowaniu nie ulegną zmianie. Zamawiający dopuszcza, aby wyciągi papierowe były wydawane przez Bank jedynie na prośbę Zamawiającego bez konieczności drukowania ich każdego dnia. Wpłaty gotówkowe dotyczą zarówno wpłat własnych, jak i osób trzecich. Zamawiający nie zamierza korzystać z wpłat w tzw. formie zamkniętej. Transakcje wymienione w pkt 3.2.13) mają odbywać się w Oddziale Banku bez użycia konwoju. i nie wskazano miejsca na cenę za usługę zasilenia i odprowadzania gotówki, ponieważ Zamawiający założył, że Bank z tego tytułu nie poniesie kosztów (odprowadzenie gotówki bez użycia konwoju). Średnie salda środków na rachunkach bankowych Gminy i podległych jednostek - ok. 100.000 PLN. Średnie saldo lokat terminowych - ok. 100.000 PLN. Zamawiający przewiduje kontrasygnatę Skarbnika przy zabezpieczeniu spłaty kredytu w formie weksla własnego in blanco wystawiony przez Gminę wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do wysokości kredytu oraz odsetek od kredytu. Szacunkowa łączna ilość użytkowników bankowości elektronicznej - 12 osób, w tym 8 osób do autoryzacji zleceń. Zamawiający nie posiada udziałów/akcji w innych podmiotach. Zamawiający nie korzysta z Leasingu. Zamawiający nie korzysta z forfaitingu. Zamawiający ma wyemitowane obligacje komunalne - wykup 2017. Zamawiający nie udzielił poręczenia/wystawił gwarancji