Kogo reprezentuje osoba

Michalska Zdzisława Kazimiera

w KRS

Zdzisława Kazimiera Michalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisława
Drugie imię:Kazimiera
Nazwisko:Michalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1941 r., wiek 80 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Sławomir, Ay Wyszomirska Taida, Bańdura Ilona, Błasiński Wojciech Franciszek, Gawron Robert Jarosław, Graczyk Tadeusz Józef, Konieczny Jacek Wojciech, Kosicki Ryszard Jerzy, Majchrzak Krzysztof Emanuel, Nowak Maciej Jakub, Nowak Wiesław Jerzy, Oczkowska Małgorzata, Ostrzycki Zbigniew Jan, Polaczyk Grzegorz, Sałata Anna Maria, Smogór Adam Tadeusz, Szymański Mieczysław Jan, Wawrzyniak Marek, Więckowski Wojciech Leopold, Wierciński Arkadiusz Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stirmer Jacek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Basell Orlen Polyolefins Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000143578
 2. Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000167836
 3. Biuro Projektów Komunikacyjnych W Poznaniu Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000332405
 4. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stróże − KRS 0000028676
 5. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Warszawa − KRS 0000130913
 6. Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa − KRS 0000153963
 7. Lineal Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000313319
 8. Nibis Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000282295
 9. Railway Gft Polska Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000532311
 10. Railway Technology International Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000397032
 11. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Poznaniu, Poznań − KRS 0000079341
 12. Swietelsky Ag S.A. Oddział W Polsce, Kraków − KRS 0000376400
 13. Swietelsky Rail Polska Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000100179
 14. Zakład Produkcyjno-handlowo-usługowy Ate Sp. Z O.O., Zbąszyń − KRS 0000015654
 15. Zue S.A., Kraków − KRS 0000135388

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Projektów Kolejowych Przedsiębiorstwo Państwowe, Poznań − KRS 0000019435
 2. Biuro Projektów Kolejowych W Gdańsku Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000273363
 3. Biuro Projektów Komunikacyjnych W Poznaniu Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000160302
 4. Flukar Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000388847
 5. Instal - Lublin Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000372190
 6. Jasol S.A., Katowice − KRS 0000524669
 7. Partnerbud S.A., Fugasówka − KRS 0000023958
 8. Pkp Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa − KRS 0000037568
 9. Preftor S.A., Kraków − KRS 0000069485
 10. Probau Invest Sp. Z O.O., Fugasówka − KRS 0000312277
 11. Rafineria W Jaśle Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000460816
 12. Stowarzyszenie Inicjatywa Dla Infrastruktury, Warszawa − KRS 0000481118
 13. Tk Telekom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000024788
 14. Torbud Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000045379
 15. Zakład Robót Komunikacyjnych - Dom W Poznaniu Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000027669

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Zamówienie uzupełniające obejmujące wykonanie prac projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach budowy tzw. Ringu Łacina na odcinku od ul. Kórnickiej do ul. Kaliskiej z rozbudową fragmentu ul. Kaliskiej do ul. Jana Pawła II do zadania podstawowego pn. Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe - udzielonego umową nr RU-66PIM/15/TP/XI z dnia 22 kwietnia 2015r
  Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, poprzedzonych opracowaniem koncepcji programowo- przestrzennej dla budowy ulicy - fragmentu tzw. Ringu Łacina na odcinku od układu wykonywanego w ramach inwestycji CH Posnania (przy tzw. Trasie Kórnickiej) do skrzyżowania ulic Kaliska-Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II, wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie pełnienie nadzoru autorskiego.
 2. Budowa odcinka nowej trasy tramwajowej od Ronda Żegrze do pętli Falista wraz z rozbudową układu drogowego - prace projektowe
  Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót dla zadania *Budowa odcinka nowej trasy tramwajowej od Ronda Żegrze do pętli *Falista* wraz z rozbudową układu drogowego*, a następnie pełnienie nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV - 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, CPV - 71330000-0 różne usługi inżynieryjne, CPV - 71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją, CPV - 71520000-9 usługi nadzoru budowlanego
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania -Przebudowa ul. Działkowej wraz z budową tunelu- w ramach zadania -Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia 447)
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania -Przebudowa ul. Działkowej wraz
  z budową tunelu- w ramach zadania -Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia 447)
 4. IRO6ZA-216-03/2014 -Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra - budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście
  Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział we Wrocławiu - Dział Zamówień, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra-budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście.
  Zakres zadania obejmuje:1)Inwentaryzację techniczną; 2)Koncepcję wraz z wstępnym kosztorysem robót;3)Opracowanie dokumentacji projektowej (tj.projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne w tym przedmiar i kosztorys inwestorski);4)Dokumentację związaną z ochroną środowiska;5)Opracowanie materiałów przetargowych:STWiORB, Opis przedmiotu zamówienia dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Przedmiar robót;6)Certyfikację TSI PRM. 2.Projektowany przystanek kolejowy powinien spełniać wymogi interoperacyjności w zakresie TSI PRM, potwierdzone uzyskanym przez Wykonawcę właściwym certyfikatem. 3.Szczegółowy zakres prac określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Tom III SIWZ (OPZ)
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabudowy rozjazdów i posterunku zapowiadawczego w rejonie przystanku osobowego Michałowice
  Zamawiający: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w języku polskim dokumentacji projektowej dla zabudowy rozjazdów i posterunku zapowiadawczego (odgałęźnego) w rejonie przystanku osobowego Michałowice wraz z robotami towarzyszącymi z branży srk, teletechnicznej i elektroenergetycznej. Szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.). Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został przygotowany przez: a). projektanta posiadającego aktualne uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej uprawniające do projektowania obiektu budowlanego takim jak: stacja, węzeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi związane inne budowle kolejowe oraz, b). projektanta posiadającego aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania. Do obowiązków projektanta należy: a). wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektów wykonawczych) - wymagana ilość egzemplarzy po 4 szt. w wersji papierowej plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, na płycie CD / DVD, w formacie pdf lub doc; b). wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagana ilość egzemplarzy 4 szt. w wersji papierowej plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, na płycie CD / DVD, w formacie pdf lub doc; c). wykonanie przedmiaru robót - wymagana ilość - 4 szt. w wersji papierowej plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, na płycie CD / DVD, w formacie pdf i xls; d). wykonanie kosztorysu inwestorskiego w wersji uproszczonej na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, złożeń wyjściowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych - wymagana ilość 1 szt. w wersji papierowej plus 1 szt. w wersji elektronicznej, na płycie CD / DVD, w formacie pdf lub xls; e). wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - (jeżeli dotyczy) wymagana ilość 4 szt. w wersji papierowej plus 1 szt. w wersji elektronicznej, na płycie CD / DVD, w formacie pdf lub doc; f). Wykonawca dostarczy dokumentację wymienioną w pkt a)., b), c), d), e) do siedziby Zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Batorego 23, II piętro, pok. nr 16 Sekretariat Zarządu. Przygotowując dokumentację Wykonawca winien dodatkowo uwzględnić ilość egzemplarzy niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem na uzyskanie pozwolenia na budowę. g). zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; h). uzyskanie pozwolenia na budowę - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); i). wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; j). sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie: - stwierdzenia w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem, - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; k). sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego; l). Projektant, do projektu budowlanego dołączy oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkich niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia dokumentów i opracowań, w tym: map do celów projektowych. Wykonana w ramach niniejszego zamówienia dokumentacja będzie stanowiła podstawę: a). uzyskania wszelkich, wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych dla wydania pozwolenia na budowę, b). opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, c). wykonania robót budowlanych w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę. Opracowania projektowe należy wykonać w oparciu o: a). ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm), b). ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) W związku z powyższym, dokumentacja projektowa winna uwzględniać przepisy ustawy Pzp, które zakazują określania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję np. poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów itp, c). rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2005r. Nr 172 poz. 1444 z późn.zm.), d). rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) e). rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 130 poz. 1389). f). rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn.zm) g). rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 1996 nr 33 poz. 144 z późn.zm.). Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem winna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji zamawiającemu. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji
 6. Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania
  Zamawiający: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II sp. z o.o., Swarzędz-Jasin
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego budowy intermodalnego terminala kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania, przy korytarzu transeuropejskim E20 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę. Opracowanie winno zawierać następujące projekty: - Projekt zagospodarowania terenu wraz z układem dróg i parkingów z uwzględnieniem: Strefy wjazdu (bramy): strefa wjazdu przeznaczona będzie dla ciężarówek i samochodów osobowych i służyć będzie do wstępnego gromadzenia lub pośredniego odstawiania (parkowania) samochodów. Na bramie jednostki ładunkowe będą identyfikowane i zgłaszane dysponentowi. Powierzchnia parkingu: 2106 m2. Powierzchnia będzie utwardzona i odwodniona, a ścieki po oczyszczeniu w separatorze kierowane będą do kolektora deszczowego. Powierzchni przeładunkowych: znajdować się będą bezpośrednio przy torze przeładunkowym, służyć będą do przekazywania towarów ze składów kontenerowych na ciężarówki i na odwrót. Przewidziano utwardzenie bezfugową warstwą asfaltu grubości 30 cm (25+5), na 40-cm warstwie betonu mineralnego, na odpowiedniej 40-cm warstwie spodniej. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe+/- 0,4cm. Powierzchnia będzie odwodniona, a ścieki po oczyszczeniu w separatorze kierowane będą do kolektora deszczowego. Wielkość powierzchni przeładunkowej wynosić będzie ok. 10875 m2 Powierzchni magazynowych dla kontenerów pustych i załadowanych: powierzchnie przeznaczone będą do magazynowania kontenerów pustych i załadowanych. Wielkość powierzchni magazynowych dla kontenerów pustych i pełnych wynosić będzie ok. 10900 m2. Wanny do towarów niebezpiecznych (mobilna): przeznaczona dla zabezpieczenia tymczasowo magazynowanych towarów niebezpiecznych. Wymiary wanny: 24m (długość) x 3m (szerokość) x 1,5m (głębokość). Wanna ustawiona będzie na utwardzonym, skanalizowanym terenie. Powierzchni odstawczej dla podwozi: Powierzchnia o długości 30 m i szerokości 20 m, zapewniająca odstawianie maks. 10 podwozi dla naczep kontenerowych (WB). Powierzchnia będzie utwardzona i odwodniona, a ścieki po oczyszczeniu w separatorze kierowane będą do kolektora deszczowego DN1000. Stacji paliw: zakładowa stacja paliw. Na stacji dystrybuowany będzie wyłącznie olej napędowy. Powierzchnia stacji (ok. 300 m2) będzie utwardzona (nieprzemakalny asfalt) i odwodniona, a ścieki po oczyszczeniu w separatorze ropopochodnych kierowane będą do kanalizacji sanitarnej. Obiektów kubaturowych a także torów przeładunkowych, objazdowych, odstawczych i przejazdowych: Teren inwestycji będzie ogrodzony i oświetlony. - Projekt architektoniczno - konstrukcyjny dla obiektów Terminala Kontenerowego: budynek biurowy (sterowanie i administracja), nastawnia oraz warsztat naprawczo - serwisowy (w warsztacie wykonywać się będzie drobne naprawy kontenerów i naczep kontenerowych). Obiekt składać się będzie z jednego poziomu: Powierzchnia zabudowy razem: 210 m². - Układ drogowy: docelowo dojazd do inwestycji zlokalizowany będzie od strony północno - zachodniej działki - dojazd od drogi krajowej E92 nowobudowanym wiaduktem. Do czasu wybudowania tego dojazdu, pojazdy będą się poruszały po drodze wewnętrznej firmy CLIP zlokalizowanej pomiędzy istniejącymi halami, zlokalizowanymi na działkach 303/43 i 306/46. Taka lokalizacja trasy dojazdu do obiektu nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych dla najbliższych terenów mieszkaniowych położonych przy ulicy Rabowickiej. Wielkość powierzchni układu drogowego wynosić będzie ok. 10913 m2. - Układ torowy: wchodzące w skład Terminalu tory kolejowe stanowić będą kontynuację istniejącego i zaprojektowanego obecnie na działkach sąsiednich układu torowego (tory 602 i 603). Składy kontenerowe będą podstawiane do przeładunku i zabezpieczane. Tory objazdowe i odstawcze służyć będą jako bufor przeładunkowy dla składów wchodzących i wychodzących. Rozbudowa obejmuje: - odgałęzienie się układem bocznicowym od kolejowego toru nr 2 linii Warszawa - Poznań - Rzepin; przebudowę kolejowego toru nr 2 dla zabudowy rozjazdu odgałęziającego wraz z przebudową na tym odcinku sieci trakcyjnej; - przebudowę urządzeń automatyki kolejowej dla realizacji odgałęzienia z toru kolejowego; - budowę wewnętrznych urządzeń sterowania ruchem składów pociągowych na układzie bocznicowym; - budowę oświetlenia w miejscu odgałęzienia z toru kolejowego wraz z ogrzewaniem rozjazdu odgałęziającego w okresie zimowym; budowę torów komunikacyjnych łączących nowy wjazd z istniejącym układem torów w kierunku torów ładunkowych firmy STS Centrum Dystrybucji Samochodów oraz toru dojazdowego do firmy Volkswagen Poznań; - przebudowę połączenia z torem dojazdowym do Centrum Logistycznego CLIP; budowę toru odstawczego wzdłuż toru dojazdowego do firmy Volkswagen; - budowę układu drogowego z placem odstawczym kontenerów oraz placem manewrowych samojezdnych urządzeń przeładunkowych kontenerów; - budowę układu odwodnienia torów i rozjazdów bocznicowych oraz układu drogowego z włączeniem do istniejącego kolektora; - zabudowę toru nawierzchnią na przejeździe drogowym. Wchodzące w skład Terminalu tory kolejowe stanowić będą kontynuację budowanego obecnie na działkach sąsiednich układu torowego (tory 602 i 603). Składy kontenerowe będą podstawiane do przeładunku i zabezpieczane. Tory objazdowe i odstawcze służyć będą jako bufor przeładunkowy dla składów wchodzących i wychodzących. - Projekt obejmujący technologię ruchowo - przewozową, - Projekt sygnalizacji świetlnej wraz z koordynacją i częścią elektryczną, - Projekt oświetlenia, - Projekt odwodnienia, - Plansza zbiorcza uzbrojeń, - Projekt istniejących kolizji kabli (światłowód PKP, linia średniego napięcia, gazociąg wysokiego ciśnienia - osobna decyzja o pozwoleniu na budowę), - Badania geologiczne, - Uzgodnienia i Regulaminy dotyczące eksploatacji Bocznicy oraz certyfikacja nowych elementów infrastruktury kolejowej, - Kosztorys inwestorski oraz dokument LV
 7. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z elementami dokumentacji przetargowej w ramach zadania pn: Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań od km 131,500 do km 181,781, w zakresie od km 177,170 do km 181,781
  Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z elementami dokumentacji przetargowej w ramach zadania pn: Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań od km 131,500 do km 181,781, w zakresie od km 177,170 do km 181,781
 8. Dostosowanie projektu przebudowy Zajezdni Tramwajowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. przy ul. Wita Stwosza 110 do zmodyfikowanego zakresu prac remontowych.
  Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie projektu przebudowy Zajezdni Tramwajowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. przy ul. Wita Stwosza 110 do zmodyfikowanego zakresu prac remontowych:
  Etap I - Przebudowa hali starej myjni, remont kanałów, budowa podestów + cieplik
  Zakres prac projektowych:
  Projekt wykonawczy
  - zmiany budowlane w hali

  - pomosty + fund. słupów

  - mocowanie instal. piasku

  - konstrukcja podziemna - remont istniejących kanałów
  - usługi dla branż (podpory, podwieszenia)

  - remont torów w hali

  - instalacje i sieci sanitarne:

  - cieplik z węzła cieplnego do dyspozytorni

  wg pierwotnych proj. wybud. zostaną:

  - Instalacje wód. -kań. i c.w. + przyłącza

  - Instalacje wewnętrzne c.o. i ciepło technologiczne

  - Wentylacja mechaniczna

  - Sieć cieplna niskoparametrowa i ciepła woda użytkowa
  (do magazynu, Hali Zajezdni i hali warsztatowej)
  - Kanalizacja technologiczna -zaprojektowanie odwodnienie bram, zlewów i cz. socjalno-technicznej
  - zmiany budowlane w hali

  - pomosty + fund. słupów w części remontowanych kanałów


  Etap II - Budowa toru nr 15,16,17,18,19,22,28 urządzeń tokarki wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Zakres prac projektowych:
  Kosztorys inwestorski (wydzielenie kosztów)

  - wydzielenie torów nr 15,16,17,18,19,22,28
  - wydzielenie sieci trakcyjnej
  - wydzielenie elektroenergetyki
  - wydzielenie telekomunikacji
  - wydzielenie instalacji i sieci sanitarnych
  - wydzielenie układu drogowego
  - wydzielenie branży budowlanej np. rozbiórki przybudówki oraz suwnicy

  Etap III - Wykonanie dokumentacji technicznej.;

  Powyższe prace projektowe mają na celu wydzielenie elementów projektu docelowego w celu zminimalizowania kosztów prac związanych z przebudową.
 9. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z MATERIAŁAMI PRZETARGOWYMI DLA PRZEBUDOWY ULIC BRODOWSKIEJ - ŻWIRKI I WUGURY - WRZESIŃSKIEJ W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 3718P, 3719P, 3726P, 2410P W ŚRODZIE WLKP
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., Środa Wielkopolska
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z MATERIAŁAMI PRZETARGOWYMI DLA PRZEBUDOWY ULIC BRODOWSKIEJ - ŻWIRKI I WUGURY - WRZESIŃSKIEJ W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 3718P, 3719P, 3726P, 2410P W ŚRODZIE WLKP. W skład zamówienia wchodzi: - opracowanie dokumentacji projektowej: branżą drogowa i kanalizacyjna, - opracowanie materiałów przetargowych: kosztorys inwestorski i szczegółowe specyfikacje techniczne

Inne osoby dla Michalska (874 osoby):